کد خبر: ۱۴۲۴۷۵
۲۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
در بررسی‌های نبض بازار مشخص گردید:

شرکت‌های فرعی بی خاصیت در ایران خودرو!

شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی به اندازه ۴۵ درصد سرمایه خود زیان انباشته دارد.

به گزارش نبض بازار، همانطور که از بررسی صورت سود و زیان لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی مشهود است، عملیات  این شرکت در ادامه روند دوره‌های قبل و با توجه به تحقق هزینه مالی با نرخ ۲۶ درصد سالانه و سایر هزینه‌های عملیاتی به زیان منجر شده و به دلیل عدم امکان وصول و تسویه مطالبات معوق در سررسید‌های مربوطه که عمدتا مربوط ه قرارداد آقای فرهبد با این شرکت است تأمین منابع جهت عملیات لیزینگ و بهره مندی از امکانات و زیرساخت‌های موجود برای درآمدزایی توأم با سودآوری پایدار امکان پذیر نشده است.

همچنین زیان انباشته در تاریخ صورت وضعیت مالی به ۴۵ درصد سرمایه شرکت بالغ گردیده است.

علاوه بر این طبق ماده ۴۹ اساسنامه، ۵ عضو حقوقی هیأت مدیره لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی  انتخاب شده ولیکن تا تاریخ این گزارش، فقط معرفی نامه ۲ نفر از نمایندگان اعضای حقوقی شامل شرکت‌های گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو دریافت شده است.

در این شرایط و با توجه به مفاد تبصره ماده ۵۶ و ماده ۵۹ اساسنامه، به دلیل تأخیر بیش از ۱۵ روز در معرفی ۳ نماینده دیگر از جمله شرکت‌های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار و بین الملل ساختمان و صنعت ملی و بلاتصدی ماندن پست به مدت بیش از ۳ ماه، خلع عضویت ۳ عضو یادشده از هیأت مدیره محرز می‌باشد.

شرکت‌های فرعی بی خاصیت در ایران خودرو!

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات