کد خبر: ۱۲۱۳۷۸
۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۶
براساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال پاداش هیئت مدیره شرکت صرافی تجارت که یکی شرکت های فرعی بانک تجارت می باشد در 6 ماهه نخست سال قبل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.
براساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال پاداش هیئت مدیره شرکت صرافی تجارت که یکی شرکت های فرعی بانک تجارت می باشد در 6 ماهه نخست سال قبل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.
به گزارش نبض بازار؛ براساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال پاداش هیئت مدیره شرکت صرافی تجارت که یکی شرکت های فرعی بانک تجارت می باشد در 6 ماهه نخست سال قبل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.

 

 

اعضای هیئت مدیره این شرکت متشکل از 13 نفر می باشد که در واقع برای 6 ماه هرکدام 92 میلیون تومان پاداش دریافت کرده اندبراساس همین اطلاعیه حقوق و دستمزد کارکنان این شرکت در 6 ماهه نخست سال 590 میلیون تومان بوده است.

 

 

همچنین این شرکت صرافی مبلغ بیش از 100 میلیون تومان برای پذیرایی و تشریفات هزینه کرده است.

 

 

گزارش خطا

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: