کد خبر: ۱۲۸۹۱۲
۲۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۸
براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال سود انباشته فولاد مبارکه در ۶ ماهه نخست سال به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به گذشته افزایش ۳۲ درصدی را شاهد بوده است

به گزارش نبض بازار، درآمد‌های عملیاتی فولاد مبارکه اصفهان با عملکرد مناسب در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل مبلغ ۶۶۰.۸۴۷ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۷۳.۶۱۸ میلیارد ریال معادل ۱۴۱ درصد افزایش یافته است.سود انباشته فولاد مبارکه به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

براساس برآورد‌های انجام شده پیشبینی میگردد که در سال ۱۴۰۰ درآمد عملیاتی، حدوداً به مبلغ ۵۴.۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد. در این برآورد مقدار فروش حدود ۷.۹۵۰ هزار تن پیش بینی شده است.


درآمد حاصل از فروش داخلی شرکت

درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶۵.۹۶۰ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل، به میزان ۲۵۳.۶۴۹ میلیارد ریال معادل ۹۶ درصدافزایش یافته استسود انباشته فولاد مبارکه به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

براساس برآورد‌های انجام شده پیشبینی میگردد که تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ درآمد حاصل از فروش محصولات در داخل کشور، حدوداً به مبلغ ۱.۱۷۰.۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد. در این برآورد مقدار فروش داخلی ۶.۲۰۰ هزار تن پیش بینی گردیده است.


درآمد حاصل از صادرات فولاد

درآمد حاصل از صادرات محصولات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۹۴.۸۸۷ میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۹.۹۶۹ میلیارد ریال معادل ۳۷۵ درصد افزایش یافته استسود انباشته فولاد مبارکه به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

براساس برآورد‌های انجامشده پیشبینی میگردد که در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از صادرات به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد. در این برآورد مقدار فروش صادراتی ۱.۳۰۰.۰۰۰ تن و نرخ تسعیر یورو معادل ۲۷۰.۰۰۰ ریال پیش بینی شده است.


بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی فولاد مبارکه

بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، معادل ۲۶۰.۷۳۶ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵۱.۰۱۱ میلیارد ریال ۷۳ درصد افزایش یافته است. دلیل این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه کنسانتره وگندله سنگ آهن بوده است.


سود انباشته فولاد مبارکه به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است


براساس برآورد‌های انجام شده پیشبینی میگردد که در سال ۱۴۰۰ بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی به مبلغ ۶۹۷.۴۵۲ میلیارد ریال بالغ گردد.

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: