گامی در جهت عدالت درمانی با سطح بندی مراکز خدمات
کد خبر: ۱۲۵۵۵۶
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۱
ارائه خدمات عادلانه ،جلوگیری از ارائه خدمات تکراری و کاهش هزینه از جمله کارکردهای اساسی سطح بندی مراکز سرپایی و خدمات درمانی در سازمان تامین اجتماعی است.
گامی در جهت عدالت درمانی با سطح بندی مراکز خدمات

به گزارش نبض بازار، سطح‌بندی در سازمان تأمین اجتماعی ایران، به دنبال احساس نیاز شدید برای فراهم آوردن شواهد و مستندات علمی برای توسعه متوازن و متناسب با نیاز درمان مستقیم در کشور و مقابله با فشارهای سیاسی و اجتماعی برای ساخت مراکز درمان مستقیم در مناطق مختلف کشور، مطرح شده است.
سطح‌بندی خدمات سلامت موجب می‌شود تا مدیران سازمان به عنوان یک سند سیاستی بتوانند با توجه به نیازهای موجود در مورد ایجاد مراکز جدید تصمیم گیری کنند و تحت فشار سیاسی نمایندگان مجلس یا نهادهای دیگر قرار نگیرند. همچنین با این اقدام کاهش نابرابری و بی عدالتی نیز محقق خواهد شد.
اقدامات انجام شده جهت سطح بندی خدمات درمانی
مرور تجارب نظام سطح‌بندی ارائه خدمات درمانی در ایران و سایر کشورهای جهان، نحوه انجام مدلسازی در نقشه راه درمان کشور ایران با رویکرد 1404 و تشکیل کارگروه‌های تخصصی سطح‌بندی شامل کارگروه متشکل از پژوهشگران و صاحبنظران بیرونی ، کارگروه کارشناسان معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی و کارگروه کارشناسان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده در راستای سطح بندی خدمات درمانی است.

اقدامات انجام شده در کارگروه‌ها
برآورد نیاز بیمه شدگان سازمان تامین احتماعی در دو سطح خدمات بستری برای 100 خدمت تخصصی و تجهیزات پزشکی ، نحوه تامین نیازهای بیمه‌شدگان سازمان از طریق خرید خدمت، پیش خرید یا ارائه خدمات مشخص کردن اصول، اهداف، شاخص‌ها و مدل مفهومی سطح‌بندی خدمات سلامت و جمع‌آوری داده های مورد نیاز برای انجام سطح‌بندی در سطح ملی و سازمان تامین اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده در کارگروه‌ها است.
در طراحی مدل انجام سطح‌بندی مراکز سرپایی سه سطح مراکز سرپایی، خدمات تخصصی بستری و تجهیزات پزشکی انجام شده است.
خروجی‌‌های نهایی اجرای سطح بندی در سازمان تامین اجتماعی
استخراج لیست شهرهای اولویت‌دار ساخت مراکز سرپایی،استخراج لیست توسعه بخش های بستری بیمارستان‌های ملکی ، تهیه لیست تجهیزات پزشکی پیشرفته مورد نیاز بیمارستان های ملکی ،استخراج لیست بیمارستان های جدید به تفکیک هر استان جهت عقد قرارداد و تهیه لیست موارد پیشنهادی استان‌ها جهت پیش خرید خدمات بستری از جمله خروجی‌های نهایی اجرای سطح‌بندی است.

 

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: