اقتصاد کلان - اقتصاد کلان

اخبار اقتصاد کلان

تجارت خارجی ایران در مسیر رشد

تجارت خارجی ایران در مسیر رشد

تجارت خارجی ایران در اردیبهشت ماه 1400 به 22.2 میلیون تن به ارزش 12.8 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشد 6.6 درصدی در میزان و 38 درصدی در ارزش آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.