کد خبر: ۱۴۶۵۸۵
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
تجزیه و تحلیل نبض بازار نشان می‌دهد:

ابهامات فراوان در پروژه فرمانیه بانک آینده!

برخی از مدارک و مستندات و همچنین پرداخت‌های شرکت‌های فرعی بانک آینده در مدیریت پروژه فرمانیه موجود نمی‌باشد!
ابهامات فراوان در پروژه فرمانیه بانک آینده!

به گزارش نبض بازار، مطالبات شرکت فرعی بانک آینده ارزش آفرینان آینده از شرکت سبز سازان متین مدیریت طرح پروژه فرمانیه به مبلغ ۳۳۱ میلیارد تومان بابت پرداخت و تسویه تعهدات شرکت فرعی با اشخاص طرف حساب می‌باشد که توجیهات لازم در خصوص اضافه پرداخت‌های انجام شده و عدم دریافت تضامین لازم و گزارشات مورد نیاز و همچنین اسناد مالکیت مبلغ ۳۴۱ میلیارد تومان از دارایی‌ها به نام بانک آینده ارائه نگردیده است!

با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از جمله عدم پرداخت مبالغ نزد مدیریت طرح پروژه فرمانیه به پیمانکاران پروژه و نامشخص بودن نحوه و زمان تسویه مطالبات مزبور و صحت طبقه بندی آن امکان تجزیه و تحلیل در مورد این پروژه و اتفاقات ممکن پیرامون آن وجود ندارد.

ابهامات فراوان در پروژه فرمانیه بانک آینده!

اخبار پیشنهادی