اخبار بانک

کنترل رشد نقدینگی و تورم از مسیر اصلاح نظام بانکی

کنترل رشد نقدینگی و تورم از مسیر اصلاح نظام بانکی

بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته توسط بانک‌ها صورت گرفته است که اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد که و اقدامات در نظر گرفته شده نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است.