برچسب ها - نفت

برچسب ها - «نفت»

آخرین وضعیت افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ مشخص شد.
کد خبر: ۱۷۰۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۵۱ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۰۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ به ۸۳ دلار و ۳۲ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۰۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۶۸ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۰۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز سه­‌شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ به ۸۳ دلار و ۴۷ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۰۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۸۸ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۰۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۳ دلار و ۴۷ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۰۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۸۲ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۰۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۱۰ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۰۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۱۹ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۹۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ به ۷۸ دلار و ۴ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۹۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ به ۷۷ دلار و ۳۳ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۹۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۶۸ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۹۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۵۸ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۹۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۳ دلار و ۷۶ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۹۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز جمعه ۶ بهمن ۱۴۰۲ به ۸۲ دلار و ۸ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۸۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ به ۷۹ دلار و ۵۸ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۸۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز دوشنبه ۲ دی ۱۴۰۲ به ۷۸ دلار و ۵۴ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۸۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲ به ۷۸ دلار و ۵۶ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۸۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲ به ۷۷ دلار و ۷۹ سنت رسید.
کد خبر: ۱۶۸۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷