برچسب ها - دلار

برچسب ها - «دلار»

در فضای مجازی تصویر ۱۰۰ دلار ی دست به دست می‌شود که قیمتی حدود ۵۳ میلیون تومان دارد.
کد خبر: ۱۶۹۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

امروز دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۵۰،۷۵۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۳۹ درصدی به ۵۰،۵۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۴۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۰,۸۸۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۵۰,۷۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۴۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱،۲۲۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۴۳ درصدی به ۵۱،۰۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۴۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱،۲۸۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی به ۵۱،۲۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۳۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

امروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۵۱،۳۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۵۱،۲۸۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۳۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱،۲۵۰ تومان رسیده بود، امروز نیز با همان قیمت معامله شد.
کد خبر: ۱۶۳۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

امروز دلار در بازار آزاد برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱،۱۳۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۵۱،۲۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۳۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

امروز دلار در بازار آزاد برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱،۱۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۵۱،۳۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۳۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

امروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۵۱،۸۵۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۱.۴۶ درصدی به ۵۱،۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۳۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۵۱،۵۵۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۵۱،۸۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۳۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱،۵۰۰ امروز نیز با همین قیمت به کارش پایان داد.
کد خبر: ۱۶۳۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

امروز دلار در بازار آزاد برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱,۰۵۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۵۱,۵۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۳۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

امروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۱,۸۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۱.۲۱ درصدی به ۵۱,۱۸۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۲۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

امروز دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۵۱,۳۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۵۱,۸۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۲۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

قیمت دلار همانند هفته پیش معامله شد. دلار نسبت به مدت مشابه هفته گذشته بار وند خنثی و بدون بازدهی به کار خود پایان داد.
کد خبر: ۱۶۲۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۵

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۰،۹۵۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۶۸ درصدی به ۵۱،۳۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۲۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

قیمت دلار در بازار آزاد شاهد افزایش ۰.۴۹ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۰،۶۵۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۵۰،۹۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۲۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

امروز دلار در بازار آزاد، با افزایش روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۰،۶۵۰ تومان رسیده بود، امروز به ۵۰,۸۵۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۲۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

امروز دلار در بازار آزاد برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۵۰،۱۵۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۵۰،۴۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۶۲۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰