کد خبر: ۱۵۵۶۰۴
۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۰
در تجزیه و تحلیل نبض بازار مشخص شد؛

پاداش ۱۲ میلیاردی در بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه طی ۲ سال ۱۲ میلیارد تومان پاداش داد!
پاداش ۱۲ میلیاردی در بانک خاورمیانه

به گزارش نبض بازار، تانیا یغمائیبا مدرک زبان فرانسه به عنوان رئیس هیئت مدیره خدمات ارزي و صرافي خاورميانه یکی از شرکت های فرعی بانک خاورمیانه مشغول به فعالیت است.

همچنین صورتهای مالی بانک خاورمیانه نشان می دهد این بانک در ۲ سال اخیر بیش از ۱۲ میلیارد تومان به اعضای هیئت مدیره اصلی و شرکت های فرعی خود  علاوه بر حقوق و مزایا پاداش پرداخت کرده است.

پاداش ۱۲ میلیاردی در بانک خاورمیانه

پاداش ۱۲ میلیاردی در بانک خاورمیانه

 

اخبار پیشنهادی