برچسب ها - پتروشیمی جم

برچسب ها - «پتروشیمی جم»

کد خبر: ۱۲۴۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

کد خبر: ۱۲۲۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

کد خبر: ۱۲۱۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

کد خبر: ۱۲۱۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

کد خبر: ۱۲۱۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

کد خبر: ۱۲۱۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

کد خبر: ۱۲۱۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

کد خبر: ۱۲۱۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

کد خبر: ۱۲۰۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

کد خبر: ۱۲۰۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

کد خبر: ۱۲۰۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد خبر: ۱۲۰۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد خبر: ۱۱۸۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

کد خبر: ۱۱۸۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

کد خبر: ۱۱۸۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

کد خبر: ۱۱۸۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

براساس گزارش منتشر شده در سایت کدال، در آمد عملیاتی پتروشیمی جم در دوره مالي منتهي به 30 آذر 1399 برابر با 16 هزار میلیار تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است .
کد خبر: ۱۱۷۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

کد خبر: ۱۱۶۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد خبر: ۱۱۶۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

دریافت جایزه صنعت سبز کشور
کد خبر: ۱۱۶۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴