برچسب ها - قیمت طلا

برچسب ها - «قیمت طلا»

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ و ۲۴ عیار امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۸۸۱,۱۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۱.۴۹ درصدی به ۲,۹۲۴,۹۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۷۰۹۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ و ۲۴ عیار امروز ۸ اسفند ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۲,۸۷۱,۸۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۲,۸۸۱,۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۷۰۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۷ اسفند ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۲،۸۴۶،۴۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۸۸ درصدی به ۲،۸۷۱،۸۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۷۰۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۶ اسفند ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۲,۸۳۴,۹۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۴ درصدی به ۲,۸۴۶,۴۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۷۰۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۴ اسفند ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۳ اسفند ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲،۷۹۳،۱۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۸۵ درصدی به ۲،۸۱۷،۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۷۰۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲،۸۳۱،۲۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۱.۳۶ درصدی به ۲،۷۹۳،۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۷۰۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۱ اسفند ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲،۸۰۳،۵۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۶۱ درصدی به ۲،۷۸۶،۴۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۷۰۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲،۸۰۶،۰۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۰۸ درصدی به ۲،۸۰۳،۵۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۷۰۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

جدیدترین قیمت طلا ی ۱۸ عیار امروز ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۰۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶