معدن

اخبار معدن

تقدیر سه نهاد حقوقی از ایفای مسئولیت اجتماعی فولاد مباركه

تقدیر سه نهاد حقوقی از ایفای مسئولیت اجتماعی فولاد مباركه

شرکت فولاد مبارکه عصر دیروز سه‌شنبه (21 اردیبهشت ماه) با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه و با حمایت خیران این مجموعه 20 میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه آزادی زندانیان محکومان مالی از زندان های استان اصفهان فراهم شود.

کمک خیران فولاد مبارکه برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تحسین برانگیز است

رئیس ستاد دیه استان اصفهان؛

کمک خیران فولاد مبارکه برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تحسین برانگیز است

رئیس ستاد دیه استان اصفهان گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان اصفهان جمع آوری شده است که سهم فولاد مبارکه بیش از ۱۰ درصد بوده است و این کمک خیران فولاد مبارکه تحسین برانگیز است

نقش موثر فولاد مباركه در آزادی و ایجاد اشتغال برای زندانیان جرائم غیرعمد

نقش موثر فولاد مباركه در آزادی و ایجاد اشتغال برای زندانیان جرائم غیرعمد

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: گروه فولاد مبارکه با کمک ۲۰ میلیارد ریالی خود در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد نقش موثری داشته است. همچنین صنایع بزرگ استان با حمایت از اشتغال زندانیان در راستای مسئولیت اجتماعی گام برداشته اند که تبعات مثبت این اقدام را می توان در جامعه مشاهده کرد.