کد خبر: ۱۸۲۱۷۲
۰۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۰

کاهش سپرده‌های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۲

سپرده‌های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین در سال گذشته به ۱هزارو ۳۰۰میلیارد تومان رسید.
کاهش سپرده‌های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۲

به گزارش نبض بازار؛نسبت کفایت سرمایه ملاکی، برای تحلیل وضعیت و سنجش ثبات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است.طبق اسنادی که  مشاهده می کنید نسبت کفایت سرمایه بانک اقتصاد نوین تحت مدیریت عليرضا بلگوری در سال ۴۰۲ به ۴.۶۸درصد رسید که طبق قانون مقدار استاندارد کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد می باشد.

همچنین سپرده های کوتاه این بانک در سال گذشته حدودا به ۱هزارو ۳۰۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۴۰۱ کاهش ۲۴ درصدی دارد.

کاهش سپرده‌های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۲

علاوه بر موارد فوق درآمد سرمایه گذاری های سهام بانک اقتصاد نوین در سال ۴۰۲ به ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال ۴۰۱ کاهش ۳۰ درصدی داشته است.

کاهش سپرده‌های کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۲

اخبار پیشنهادی