کد خبر: ۱۷۹۳۵۹
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۸

هلدینگ مدیریت سرمایه گذاری امید در طی سه سال ۶ مدیر به خود دیده است!

هلدینگ مدیریت سرمایه گذاری امید در طی سه سال اخیر ۴ مدیرعامل و ۲ سرپرست به خود دیده است.
هلدینگ مدیریت سرمایه گذاری امید در طی سه سال ۶ مدیر به خود دیده است!

به گزارش نبض بازار،هلدینگ  مدیریت سرمایه گذاری امید یکی از شرکت های فرعی بانک سپه در طی سه سال اخیر ۴ مدیرعامل و ۲سرپرست به خود دیده است!

 شرکت های چادرملو،کـویـر تـایـر،سـرمـایه گـذاری سپـه،پتـرو امیـد آسیـا و... از شرکت های فرعی و وابسته به هلدینگ امید می باشند

اسامی مدیران و مدت زمان تصدی پست مدیرعاملی به شرح ذیل می باشد:

۱. حسين مدرس خيابانی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ حدودا ۶ ماه

۲. محمدعلي ميرزاکوچک شيرازی ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ الی ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ حدودا یکسال و ۲ ماه

۳. سيدبابک ابراهيمی ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ حدودا ۳ ماه

۴. علي صالح آبادي ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ حدودا ۸ ماه

۵. حسين فهيمی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ الی ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ حدودا دو ماه 

۶. ابوذر سروش ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا به امروز

هلدینگی با این بزرگی و اینقدر تزلزل مدیریتی که  بصورت متوسط هر ۶ ماه یک مدیر عامل به خود دیده چطور میتواند در خدمت اقتصاد کشور باشد!؟

اخبار پیشنهادی