کد خبر: ۱۷۶۷۱۵
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۰
در بررسی‌های نبض بازار مشخص شد؛

دادگاه شرکت شیشه قزوین را محکوم کرد

شرکت قزوین در خرید سهام یکی از شرکت‌های فرعی خود محکوم شد.
دادگاه شرکت شیشه قزوین را محکوم کرد

به گزارش نبض بازار، شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه ۳ میلیون و ۹۸۶هزار سهم از سهام خود را طی مزایده ای به فروش رسانده و شرکت سرمایه گذاری توسعه و تجارت نیز به عنوان برگزار کننده مزایده تشریفات قانونی این مزایده را انجام داده و شرکت نفیس شیشه را با مبلغ پیشنهادی ۶۰ میلیارد تومان به عنوان برنده مزایده انتخاب کرده است.

بعد از مدتی شرکت برگزار کننده مزایده به شرکت نفیس شیشه اعلام نموده به دلیل حق تقدم سهامدارن در خرید سهام شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه امکان واگذاری سهام شرکت فوق به نفیس شیشه وجود ندارد و چون شیشه قزوین یکی از سهامدارن استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه است حق تقدم در خرید سهام را داشته و به همین دلیل شیشه قزوین جایگزین نفیس شیشه می گردد!

شرکت نفیس شیشه  به همین دلیل از شرکت برگزار کننده مزایده و شیشه قزوین شکایت می کند و درنهایت دادگاه با توجه به محتویات پروند و اینکه فرآیند مزایده یک فرآیند رقابتی بوده و  اصولا  مال به کسی واگذار می گردد که بیشترین مبلغ را پیشنهاد داده و همچنین شیشه قزوین با توجه به این که سهامدار شرکت مذکور بوده و از اوضاع و احوال و تغییرات شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه خبر دار است لذا حکم بر محکومیت شیشه قزوین داده و انتقال سهام را به نفیس شیشه قانونی دانسته است.

دادگاه شرکت شیشه قزوین را محکوم کرد

برچسب ها: دادگاه سهام

اخبار پیشنهادی