اخبار صنعت

شهرداری توجهی به گزارشات نظام مهندسی برای ساختمان متروپل نکرده است

کرمی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

شهرداری توجهی به گزارشات نظام مهندسی برای ساختمان متروپل نکرده است

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: کاملا مشهود است که مهندس ناظر مرتبط گزارشات را به شهرداری داده و اینها ثبت شده است و شهرداری موظف بوده با توجه به گزارش‌های اعلام شده از طرف سازمان نظام مهندسی و مهندس مربوطه دستور توقف عملیات و تطبیق ساختمان با قواعد و استانداردهای روز را داده باشد.

نهاد‌های مختلفی در ساختمان متروپل مقصر هستند

سلطان‌محمدی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

نهاد‌های مختلفی در ساختمان متروپل مقصر هستند

کارشناس ساختمان و مسکن براین باور است: اگر دستور توقف ساختمان متروپل  از سمت سازمان نظام مهندسی داده شده باشد و اعلام به شهرداری کرده باشند و شهرداری کوتاهی کرده باشد، حتما شهرداری مقصر است.

حادثه متروپل آبادان مقصران زیادی دارد

در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی:

حادثه متروپل آبادان مقصران زیادی دارد

عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی درباره دلایل ریزش متروپل آبادان با بیان اینکه نمی‌توان دستگاه یا سیستمی را با قاطعیت متهم اصلی قلمداد کرد. حادثه مقصر و مقصرانی دارد که باید به خطا‌های آن‌ها رسیدگی شود، اظهار کرد: ساخت و ساز‌های شهری باید نظام‌مند شود و متولی واحد داشته باشد.

گسترش پدیده بساز و بندازی به پروژه‌های بزرگ ساختمانی

در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی:

گسترش پدیده بساز و بندازی به پروژه‌های بزرگ ساختمانی

عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان اظهار کرد: عدم توجه به مقررات و آئین‌نامه‌های ساخت و ساز موجب کاهش عمر و کیفیت ساختمان‌ها شده است و اکنون پدیده بساز و بندازی به ساختمان‌ها و پروژه‌های بزرگ نیز تسری یافته است.

پای شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان گیر است

در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی:

پای شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان گیر است

عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه افراد زیادی در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان درگیر هستند، اظهار کرد: به دلیل ساخت طبقات اضافه، اسکلت، تحمل بار ساختمان در حال ساخت را نداشته است و اگر مردم در آن ساختمان ساکن می‌شدند که فاجعه‌بارتر می‌شد بنابراین در خطا‌های صورت‌گرفته شهرداری، سازمان نظام مهندسی، مشاور پروژه و افراد بسیار دیگری خطاکار و مسئول هستند.

۶ سوال و ابهام درباره عملکرد هواپیمایی آسمان

در بررسی خبرنگار نبض بازار مشخص گردید:

۶ سوال و ابهام درباره عملکرد هواپیمایی آسمان

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان توجیهات لازم خود را در خصوص برخی اقدامات برای سازمان حسابرس ارائه نکرده است که در این گزارش به بررسی این سوالات می‌پردازیم.