کد خبر: ۱۶۷۸۹۵
۲۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۶
در بین سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک رفاه کارگران دستگاه برتر در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد

به دنبال اجرای اقدامات توسعه‌ای گسترده و تحول‌گرا در سال‌های اخیر، بانک رفاه کارگران به عنوان دستگاه برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد.
بانک رفاه کارگران دستگاه برتر در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد

به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک براساس شاخص‌های دوازده‌گانه تعیین شده به منظور ارزیابی عملکرد در خصوص میزان پیشرفت برنامه‌های تحولی مربوط به سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، با کسب بالاترین امتیاز (۸۸ درصد) در بین ۱۰ سازمان، بانک و صندوق زیرمجموعه، حائز رتبه نخست شد.

"شناسایی فرایند‌های کلیدی متناظر با اجرای برنامه‌های تحولی"، "اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی عملکرد وضع موجود و مقدار هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۲"، "برنامه‌ریزی و اقدام جهت اصلاح فرایند‌های کلیدی"، "تهیه فهرست مهمترین قوانین و مقرراتی که باید برای اصلاح فرایند مورد بازنگری قرار گیرند"، "تدوین نظام انگیزشی کارکنان فعال در برنامه‌های تحولی"، "تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد، سامانه‌های فناوری اطلاعات و گلوگاه‌های فساد مرتبط با هر فرایند کلیدی"، "اجرای مرحله اول از پرداخت مزایای انگیزشی بر اساس عملکرد"، "رفع نواقص احتمالی و به‌روزآوری نظام انگیزشی برای اجرای مرحله دوم"، "شناسایی مسائل و چالش‌های مرتبط با برنامه‌های تحولی و تعیین موضوعات و محور‌های اجرای نظام پیشنهادها"، "برگزاری فراخوان پیشنهاد‌ها برای حل مسائل مرتبط با برنامه‌های تحولی"، "ارزیابی و انتخاب پیشنهاد‌های برتر" و "پرداخت پاداش به نفرات برتر و تدوین برنامه‌ی عملیاتی برای اجرای پیشنهاد‌های منتخب"، این شاخص‌های دوازده‌گانه را تشکیل می‌دهند.

اخبار پیشنهادی