کد خبر: ۱۵۹۸۴۴
۲۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۰

اخطار سازمان بازرسی به هواپیمایی آسمان

بازرس کل امور تعاون سازمان بازرسی نسبت به تعارض منافع شغلی و عضویت در بیش از یک هیئت مدیره اعضای جدید هیئت مدیره هواپیمایی آسمان به صندوق بازنشستگی اخطار داده است!
اخطار سازمان بازرسی به هواپیمایی آسمان

به گزارش نبض بازار،سند رسیده به پشت پرده نشان میدهد سازمان بازرسی کل کشور هم به موضوع مورد تاکید صد باره رسانه پشت پرده در زمینه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در زمینه ممنوعیت عضویت در بیش از یک هیئت مدیره در موسسات عمومی و دولتی ورود کرده است

بازرس کل امور تعاون سازمان بازرسی نسبت به تعارض منافع شغلی و عضویت در بیش از یک هیئت مدیره اعضای جدید هیئت مدیره هواپیمایی آسمان به صندوق بازنشستگی اخطار داده است!

در بند تعارض منافع ،قاسمی عضو جدید هیئت مدیره هواپیمایی آسمان همزمان خلبان ایرباس در هواپیمایی هما می باشد

در رویه جدید شاهد هستیم نامه سازمان بازرسی کل کشور بر خلاف گذشته مهر محرمانه نخورده است.

اخطار سازمان بازرسی به هواپیمایی آسمان

اخبار پیشنهادی