کد خبر: ۱۵۸۷۹۶
۱۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۳
نبض بازار گزارش می‌دهد،

دعوای صندوق بازنشستگی با نماینده سابق مجلس

دعوای صندوق بازنشستگی و نماینده سابق مجلس بر سر شراکتشان در پتروشیمی مسجد سلیمان پایانی ندارد.
دعوای صندوق بازنشستگی با نماینده سابق مجلس

به گزارش نبض بازار،ملک محله فرمانیه پتروشیمی مسجد سلیمان توسط یوسف داودی بدون ارزیابی کارشناسی و  پایین تر از ارزش واقعی به مبلغ ۶۴میلیارد تومان در سال ۹۶ فروخته شده است.

سپس طبق توافقات انجام شده بین سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به عنوان سهامدار اصلی پتروشیمی مسجد سلیمان با داودی معادل ۵.۲۷ درصد از سهام وی در شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان به شرکت مذکور منتقل شده است.

در این خصوص ضمن مشخص نبودن نحوه قیمت گذاری ملک فرمانیه، در سال۹۹ داودی از سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی طلبکار می گردد! که در حساب های این شرکت طلب مذکور ثبت شده اما فاقد مستندات کافی است.

همچنین طبق اطلاعات دریافتی از واحد حقوق شرکت فوق در می یابیم این نماینده سابق مجلس جهت ابطال واگذاری سهام مزبور اقدام به طرح دعوی علیه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کرده است.

 

دعوای صندوق بازنشستگی با نماینده سابق مجلس

اخبار پیشنهادی