کد خبر: ۱۵۱۶۵۲
۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۲

میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ردیف ۱ تا ۱۹ اعلام شد

رقم دقیق افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ بر مبنای ردیف ۱ تا ۱۹ اعلام شد.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ردیف ۱ تا ۱۹ اعلام شد

به گزارش نبض بازار، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ به تفکیک ردیف ۱ تا ۱۹ اعلام شد.

جدول مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان۱۴۰۱ همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشوری کمتر می باشد.

حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.


حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود.

جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.بر این اساس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرایی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۲
مبنای پرداخت عیدی مستمری‌بگیران و حقوق بازنشستگانوی ادامه داد: عیدی مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق و مطابق مصوبه هیئت مدیره محترم صندوق از محل سود سرمایه‌گذاری صندوق تامین شده است.

شریعتی گفت: کلیه مستمری‌بگیران  که تاریخ اجرای احکام مستمری آن‌ها تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ است مبلغ ۷ میلیون ریال و مستمری‌بگیرانی که بعد از تاریخ مذکور مشمول انواع تعهدات صندوق گردیده‌اند ۵۰ درصد مبلغ تعیین شده پرداخت گردیده است، لازم به ذکر است کلیه افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۱ مشمول بهره‌مندی از تعهدات بلندمدت صندوق شده یا خواهند شد از مبلغ عیدی بهره‌مند خواهند شد.

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) میزان افزایش

۱  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    ۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۲  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰     ۵۵,۸۰۰,۰۰۰     ۵۰.۸%

۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۵۵,۸۰۰,۰۰۰     ۳۹.۵%

۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰   ۵۵,۸۰۰,۰۰۰     ۲۹.۸%

۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰   ۵۷,۱۰۰,۰۰۰     ۲۴,۱%

۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    ۶۱,۵۰۰,۰۰۰       ۲۳

۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰     ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ 

 ۸ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰     ۷۲,۵۰۰,۰۰۰   ۲۰.۸%

۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰    ۷۸,۰۰۰,۰۰۰  ۲۰%

۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰   ۸۳,۵۰۰,۰۰۰   ۱۹.۳%

۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰   ۸۹,۰۰۰,۰۰۰    ۱۸.۷%

۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰   ۹۴,۵۰۰,۰۰۰    ۱۸.۱%

۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰    ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    ۱۷.۶%

۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰   ۱۷.۲%

۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰    ۱۶.۸%

۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰    ۱۶.۵%

۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰      ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰    ۱۰%

۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰     ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰    ۱۰%

۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰     ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰    ۱۰%

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیئت وزیران، مصوب شده تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل میزان نزد دریافتی مصوب کارگران در همان سال کمتر نباشد.بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.بر همین اساس مزایای دستمزد بازنشستگان به صورت جدول مزایای بازنشستگان زیر است:

ردیف  مبلغ بر مبنای ریال

حق معیشت ۲,۰۰۰,۰۰۰
حق عائله‌مندی ۳,۷۰۰,۰۰۰

حق اولاد ۹۷۰,۰۰۰

حق مسکن ۱,۵۰۰,۰۰

بر این اساس به نظر میرسد، مزایای حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال به صورت عرفی و مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

اخبار پیشنهادی

نظرات بینندگان

در انتظار بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۱۳۷
ناهید
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
22
32
تامین اجتماعی ما را مسخره می کنه د‌باره با ی پارسال را شروع کرده چرا باید تفاوت بین رده اول تا ۱۹ باشه حق بیمه ۱۹ که پرداخت می کرده و سال خدمت و اشل این دسته از بازنشستگان باید ۱۰ د صد داده دریافتی داشته باشه؟شما بر مبنای کدام قانون دارید حق را پایمال می کنید اگر به خاطر تورم بالا که دولت ایجاد کرده دلتان برای حداقل بگیران می سوزد از جیب دولت اضافه کنید نه اینکه حق غیر حداقل بگیران را پایمال کنید باز بازی پارسال را شروع کردید سوء مدیریت این دولت غیر قابل تحمل هست حقوق خودشان به شکل این جدول پرداخت میشه
مجتبی پورمحمدی
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
با سلام دوست عزیز شما نگران افرادی که حداکثر بگیر هستند نباش
اینها اکثرا افراد ویا وابستگان کارفرمایانی هستند که هر مقدار که میخواستند پایه حقوق وابستگان خود را رد میکردند و اصلا نمی دانستند کار وکار گر چه است و بند قانونی 2سال آخر که دست این افراد را باز میگذارد که برای خودشان هر پایه حقوقی میخواهند پرداخت حقوقهای بازنشستگی حداکثری دریافت کنند و اون کارگر زحمت شکرا هم به زور حداقل حقوق را برایش پرداخت میکردن
من خودم با 34سال پرداخت 30/ درصد حق بیمه 6 م میگیرم
احمدرضا آیتی
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
دوست عزیز، صحبت ازقانون جرم محسوب میشه،.
ناشناس
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
تامین اجتماعی مقصر نیست دولت گند کاری می کند
مهدی
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
21
71
من فکر کنم شما با این خبراتون دیوانه هستید پون سال 1401 باسال 1402 را ازهم تشخیص نمیدهید
سید بازنشسته
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
پدر جان بنده روزی ۱۲ساعت وحتی جمعه ها کار کردم بزرگ شدن بچه هامون ندیدم چرا نسنجیده قضاوت میکنید همین قانون زپرتی را هم انجام ندادند با خیانت شورای عالی کار و افراد کند ذهنی مثل شماها ما مستحق این ظلم هستیم هیچکس در خصوص سقف بگیر و کف بگیر حق قضاوت ندارن زمانی که من در کارخانه روزانه ۱۲ساعت جان کندم شما و امثال شما کنار زن و فرزندتان بودید و تفریح و صفا می‌کردید حالا بایستی با خساست و حسادت مقابل حق شرعی و عرفی ما بایستید و عده ای خود مختار و زور گو حق من و زن و فرزند را با خلاف مفاد قانون تضییع میکنند وجدان داشته باش هر کس حق بیمه بیشتر داده حق بیشتری دارد حالا عده ای هم زرنگ بودند ناز شستشون توهم میخواستی عاقل باشی که قطعا از حسودی و خساست بهتر بود عاقبت ظلم نابودی هست ولاغئز
ناشناس
|
۰۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۵+
ناشناس
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
این چه ادبیاتی است حداکثر در یافتی ها حداکثر کسورات را پرداخت کرده اند
مهدی
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
13
58
من فکر کنم شما با این خبراتون دیوانه هستیدچون سال 1401 باسال 1402 را ازهم تشخیص نمیدهید
بازنشسته
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
10
39
شمارا بخوابی که ناظر اعمال شما هست قسم میدیم آنچه که حق وحقوق ماهیت بدهید
محمد
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
14
56
چرا باید پلکانی باشه؟، مگه موقع دریافت حق بیمه از اونکه پرداختی اش به این صندوق بیشتر بود کمتر میگرفتید، که حالا مستمری درصد کمتر اضافه بشه ، اگر حالیتون بود باید بیشتر اضافه بشه !!!!!!
ن_س
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۶
کلی حق بیمه از ما کم کردن که موقع بازنشستگی حقوقمون بیشتر بشه حالا فقط میگن حداقل‌ بگیرا
از ما کم میکنند و به اونا اضافه میکنند شدن رابین هود
اگر دلتون برای حداقل بگیرا میسوزه از جیب مبارکتون پرداخت کنید
ناشناس
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
9
38
دایی همچون تصمیم های که بفرمایید یک ماه نه زیاد بااین حقوق ناچیز بازنشستگی زندگی کن بعد تصمیم بگیر
دین و ایمان که ندارید
نکید
احمدرضا آیتی
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
نشانه دین وایمان یعنی انگشتر دردست وجای مهرداغ برپیشانی
علی غفوزی
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
8
48
همه گزارشات در مورد بازنشستگان دروغ می باشد
بازنشسته ها رو یر کار گذاشتین
ناشناس
|
۰۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
کاملا درسته
مستمری بگیر
|
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
13
32
پس سابقه پرداخت حق بیمه دوران کاری کشک است حدود سی و چهار سال کار در مقابل بیست سال کار
بازنشسته فرهنگی
|
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
6
14
بازنشستگان کشوری چی؟؟؟ کی همسانسازی اجرا میشه؟؟؟!!!
اکرمی
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
خواهش میکنیم همسان سازی را انجامش بدید اسلام دین مساوات است چرلما تامین اجتماعی های باید حقوقمان از باز تشست های کشوری کمتر باشه گگه ما برای این مملکت عمر وجوانی نگنداشته و زحمت نکشیدیم تا حالا که پیر وفرسوده شدیم خدارا در نطرا بگیرید اخرت وقیاموی هم هست مدیون نشید مگر کشور اسلامی نیست مساوت امام علی را در وشور پیاده ککید همه رقمه حکونت عدل علی راپیاده کنید وخواش میکنم مدیون ما تامین اجتماعی ها نشوید همه رقمه ما تامین اجتناعی ها سخت زندگی میکنیم وبا سیلی صورتمان را سرخ نگه میداریم ان دنیا حق الناس رو خیلی سخت گیگیرن یا علی ع
ناشناس
|
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
دین اسلام دین مساوات است ولی تفاوت را باید باتفاوت دید میزان پرداخت کسورات ملاک است این به اسلام نمی خورد به کمونیسم می خورد که شکست خورده است
ناشناس
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
انشالله همین فردا
ناشناس
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
10
35
جدول مال پارساله عزیزم
بازنشسته
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
3
31
دروغگوها که فقط سر بازنشستگان را با این مسخره بازیهاتون کلاه میزارید ، بکنید ، هرچه در چنته دارید بریزید بیرون ، خدایی هم هست که بالاخره به اعمال و کردار ناپسند شما برسه . انشاالله
ناشناس
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
8
33
همه آدمهای با انصاف موافق افزایش حقوق حداقل بگیران و سطوح پایین مزدی هستند ، اما شرعا و قانونا باید هر کسی به نسبت سهمی که در صندوق شراکت دارد ، حقوق بازنشستگی دریافت کند ، دولت باید از جیب خودش سطوح پایین را جبران کند ، نه از یک عده بردارد و به عده دیگری بدهد ، خود آن بندگان خدا هم راضی نیستند ، مثلا اگر تورم ۳۰درصد هست ، برای همه سطوح ۳۰ درصد هست ، بازنشستگان آگاه باشند ، چنانچه کوچکترین تغییری امثال بدهند و تفاوت بگذارند ، ضمن پیگیری قانونی از طریق دیوان عدالت اداری ۰۰۰۰، اعتراضها هم شروع خواهد شود
احمدرضا آیتی
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
دوست عزیزکه میرمائید دیوان عدالت اداری، دیوان عین بی عدالتی است، یقیناً باآن سروکارنداشته ایدکه آنرا کعبه آمال میدانید، دراین دیوان شماحق حضور ودفاع ازحقّ خودندارید.
محمد تقوایی راد
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
4
27
سلام این جدول حقوق امساله یعنی چه
مستمری‌بگیر حداقلی تامین اجتماعی
|
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
8
42
باسلام
بابا خجالت بکشید حق مسکن و حق معیشت برای همه کارگر کارمند بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری ۲ میلیون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به اندازه مرض و بلا شرم شرم بر شما تصمیم گیران اگر مثل سال گذشته بخواهید پرداخت کنید شرم آوره
نريمان
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
7
35
بر مبنای حق بیمه ای راه درستی نمی روید و مثل پارسال حق آنانی که حق بیمه بیشتری داده اند را پایمال می کنید . دولت اگر واقعا برای حد اقل بگیران دل می سوزاند از جیب خودش مایه بگذارد نه از سایر سطوح . هر سال به نحوی دارید حق سایر سطوح را پایمال می کنید و این کارتان نه از نظر شرعی و نه عرفی نه حقوقی و نه انسانی درست نیست . خود دانید با وجدانتان.
ناشناس
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
3
25
سی وسه سال سابقه پرداخت بیمه داشتم با مکافات سی سال تایید شد الباقی را فرمودن سوابق دستی امها شده یعنی ازبین رفته
از این همه بازی دیگه خسته سدم
ناشناس
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
5
23
یه وقت به بازنشستگان فکر نکنید با این گرانی ها
علی
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
3
17
با سلام میخواستم بگم که مسئولان خیلی زحمت می کشند یک جلسه‌ می‌گیرند آخرش هم به سال بعد موکول می‌شود و بعد از چند ماه از سروتش می‌زنند درضمن اگر راست می گويند پایه حقوق محاسبه شود نه کل دریافتی وسلام...
R, S
|
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
8
27
اول سلام دوم اقای وزیر خیلی دلت به حال بازنشستگانی که حقوقشان کم میگیرن میسوزه ازحقوق خودت به انها بده وقتی که به دستور خودت میفرمای افزایش حقوق ۲۷ درصداضافه میشه باز این مسغره بازیها چیه که به طورجدول بندی اضافه میکنی وقتی که تبرم ۴۰ درصد میباشه برای کسانی که حقوقشان کمه ۴۰درصد میباشد وبرای انهای که مثلا حقوقشان متناسبه تبرم ۱۰ درصد یا ۹ درصد میباشه اقای وزیر اگر راست میگوی حقوق یا پاداش ی که میگیرید نگاه گنید که حداقل اندازه ده یا پانزده نفر
ناشناس
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
4
37
ظلم وحرام خوری تا کی
احمدرضا آیتی
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
ظلم تاحضور
ناشناس
|
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
ظلم تا حضور بی حضور مهدی که اصلا حضوری ندا رد بی خود در انتطارید تا -آخوند روضه خون بر سر کار باشه حق و حقوقی در کار نیست مگه فرقی هم می‌کنه که با شش سر عایله بمیریم از گرسنگی یا بمونیم از قدیم می گفتند سیر غم گشنه رو نمی خوره سواره هم غم پیاده. رو خداوند شاهد باش
بیژن پیروزمند
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
0
21
کم است مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی حمایت از طرف دولتمردان ایجاب می‌کند
علی
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
6
23
دوبار باز نشسته ها می‌روند کف خیابان دوبار دولت یک وزیر را برکنار میکنه وبعد حقوق بازنشستگان تغیر میکنه دروست میشه اینا حتما باید لقمه را دور سرشان بچرخانند وبعدا بخورن سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببند
ناشناس
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
اگر توانایی اداره امور رو ندارید حداقل شهامت و شرف داشته باشید کنار بروید و کار را به کاردان بسپارید
اولاً صندوق تامین اجتماعی را بواسطه.ندانم کاری مسوول بی لیاقت به این روز رسانده
ثانیا کسیکه سی و پنج سال سابقه پرداخت بیمه دارد و بالاترین حق بیمه را پرداخت کرده نباید به اندازه کسیکه حداقل بیمه را پرداخت کرده دریافت نماید ..
از طرفی دیگر تاوان ناتوانی دولت در امور کشور رو نباید از جیب مردم درآورد ..
شما موظف هستید طبق قانون با مردم عمل کنید نه با سلیقه شخصی و طرح آب‌دوغ خیاری و من دراوردی
علی
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
5
26
با درود زمانی که شاغل بودیم ۳۰٪ حقوقمان هر چه بود بیمه بر می داشت وصحبت پلکانی نبود حالا که میحواهیم برداشت کنیم پلکانی میشود ایا خدا را نمی بینید وانصاف ندارید دست توی جیب بازنشسته میکنید
عادل
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
2
18
از یکطرف میگن بانک ها ربا میدن میگیرن حرام هست مالیات را میگیرن از این طرف از حقوق دیگران همسان سازی میکنن. اسمش را هم گذاشتید عدالت واسلامی.معصومین هم خجالت میکشن با چنین عملکرد به نام اسلام.
ناشناس
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
0
20
حقوق صولت مرتضوی و مدیر هاشم موسوی چند در صد اضافه شد؟،،،،آنها هم مثل ما در حسرت خرید یک کیلو گوشت یا یک عدد مرغ هستند،،،،آنها هم برنج هندی میخورند،،،،خدا بامید آنروز که نجات پیدا کنیم،
هم وطن
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
2
27
اگه حقتان را مخواهید. باید همه اتحاد داشته باشید بروید جلو کانون بازنشستگان
ناشناس
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
3
25
خاک توی سرخودتان وافزایش حقوق تان
داود امیری
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
6
20
اگر قانون تامین اجتمایی نادرست هست که باید زمان برداشت بیمه از مردم همه یکسان برداشت می‌شده ولذا این قانون که جدولبندی کردن خیلی بی عدالتی
حسین دانکو
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
6
17
آقای موسوی خیلی دقل بازی ملت آگاهند درست مدیران سس گلایه داریم وای بروزی که بگندد نمک
ناشناس
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
2
21
واقعا شرم اوره چه برنامه ای ازحق یکی میزنید به اون یکی اضافه میکنین اگه راست میگین ازحق خودتون بزنید و دولت ازحق خودش بگذره نه ازحق یه بازنشسته بگیرین به اون یکی بدید این یعنی دزدی که ازجیب یکی میدزده توجیب یکی دیگه میزاره و میگه من دزدی نکردم برا کمک به همنوعش ازجیب همسایش کمک گرفتم ، ای دزدای بی شرف شرفتون کجا رفته
ناشناس
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
لازم نیست دولت دست درجیب مبارک کند، بدهیش به سازمان رابدهد، جشن میگیریم
بینام
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
2
25
لطفا به مدیریت سازمان تامین اجتماعی بگوییدحقوق شما که هیچ تجربه کاری ندارید وسازمان را نفله نمودی چقدر است ،حق مسکن توهم ۱٫۵۰۰٫۰۰۰﷼است ؟حق معیشت تو۲٫۲۰۰٫۰۰۰﷼ است؟ایا مسکن ۱٫۵۰۰٫۰۰۰﷼ اجاره ای در تمام کره خاکی وجود دارد،اینقدر مظلوم نمایی نکن این سازمان ازخونجگریکایک کارگران وبازنشستگان ایجاد شد وتو اومدی سر سفره رنگین ان نشسته ای ودستورات عجق وجقی میدهی توکه خبر از تورم وگرانی نداری چون همه چیز رابرایت درب منزلت میاورنداما بد نیست بدانی تورم طبق امار رسمی دولتی که ترا اورد راس این سازمان گذاشته ۵۵%میباشد دربعضی ارزاق تا ۸۰%هم رسیده بعد شماافزایش مستمری مارا بعداز یکماه تاخیر مثل اینکه ما بازنشستگان رعیت تو هستیم،بدون اینکه روز کارگر را که یک روز جهانی است تبریک بگویی فقط در قاب تلویزیون ظاهر شدیدومبلغ۲۱و۲۷%را اعلام کردید،ایا۲۶ماه پیش یعنی اسفند ۱۳۹۹اقای سالاری طرح متناسب سازی را اجرایی نکرد و۲۵%ان باقیمانده‌ کهتاکنون ۲۶:ماه ازان قضیه میگذرد اما شما حتی کلامی دراین مورد نگفتی،چرا بجای تشکر ازما بازنشستگان که همراهی کردیم تاکنون بدینصورت برخوردمیکنید.۲۵%سال ۹۹من میشد ۵کیلو مرغ باهاش خرید اما حال باهمان مبلغ یک کیلوهم مرغ نمیدهند.خدااگر قابل هدایت هستید،هدایتتان کند درغیر اینصورت نیست ونابودتان نمابد
جوادمالکی نژاد
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
1
17
خسته نمی شدید هی افزایش حقوق سال قبل را میگذارید؟اگر منظورتان تحریک قشر بازنشسته است اشتباه میکنید,اما اینکه می‌نویسید افزایش حقوق سال۴۰۲،ولی سال ۴۰۱را منتشر میکنید به اعتبارشان لطمه می زند.
یعقوب نظیفی
|
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
3
21
گوشت ۳۰٪
مرغ ۳۰٪
تمامی کالاها بیشتراز ۳۰٪
افزایش حقوق ۲۱٪
تورم امسال بالای ۵۰٪
آیا این عدالت اسلام است یا عدالت باند مخوف مافیای سرمایه داران است
شما خودتان قضاوت کنید ؟
ناشناس
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
ارقام راتصحیح کنید
اصغر شاه محمدی
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
3
16
۳۵سال سابقه دا رم ۵ میلیون بهم میدن این انصافه چطور ی زندگی ما بچرخونم
شهناز
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
7
16
بابا خجالت بکشید با این حساب کتابتون ، من با سابقه اصلی 23سال و 5ماه ، سابقه ارفاقی 10سال و 5ماه یعنی نزدیک 34 سال سابقه پنج میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان میگیرم خدا ازتون نگذره چرا کسی که ده سال سابقه پرداخت بیمه داره از من بیشتر میگیره می‌خواهید کمک کنید از جیب دولت بدید نه از حق من
ناشناس
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
2
14
کاش میدونستم همچین ظلمی به من میشد که از من هم طراز پایه حقوقی ها از حقوقم بیمه کم میکردن تو افزایش قراره به من یک پنجم پایه حقوقی ها افزایش بدن .که اونا هم حقوقشون هم ردیف ما بشه .اینحوری بیمه رد نمی‌کردم .مگه من بیمه بالا رد کردم حقم اینه ..از حقوق من کسر کنند به پایه حقوقی ها بدن ...دولت بودجه حقوق بازنشستگان رو از ما ها تامین می‌کنه
حسین امام
|
۰۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
باسلام کوشعاری ک حامی مستضعفین هستید شما ن تنها حامی بلکه دشمن قشرزحمت کش هستیدیکماه یکی از مسئولین با حقوق بازنشستگان ببینید چطور می تواند زندگی کند خجالت بکشیداینقدر قشر زحمت کش وبا آبروی بازنشسته رو اذیت نکنیدخداوندآن چنان ب زمینتان میزند ک خودتان هم نفهمید حق ما بازنشسته ها اینه ک حقوق چند میلیونی بی حدوحساب از شما وحقوق ناچیز از ما بیچاره‌ها بترسیدازقهر خداوند ک چوب خداوندی صدا ندارد امیدوارم بزنه ک دوا نداشته باشه الهی گرفتا روخجالت زده زن و بچه‌ها تون بشوید حتی ده میلیون حقوق هم می دانید کارساز نیست....... خدایا شکرت خودت بزرگی بازم الهی شکر.....
احمد مسلمی
|
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
5
13
بنده ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارم . با این تورمی که دولت به مردم تحمیل می کند ، ما بازنشسته ها هر سال موقع اضافه حقوق که می شود ، نگران هستیم امسال با این چندر غازی که دولت اضافه می کند جواب زن و بچه را چگونه بدهیم ، خدا لعنت کند کسانی را که مسئول بدبختی قشر بازنشسته ها هستند ، کسانی که از جیب ما بازنشسته ها می خورند و برای بدبخت کردن بیشتر ما تصمیم غلط و نادرست میگیرند.لعنت بر پدر و مادر جدو آبادشان،
ناشناس
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
2
10
خداوند را شاکریم که وزیر کار ورییس سازمان تامین اجتماعی وهیات امنا سازمان بالاخره توانستند بعد از یکماه ونیم از سال حقوقها را برمبنای سال قبل ارائه کنند .خدا حفظتون کنه اگر شماها نبودید مگر کسی میتوانست مانند سال قبل جدول ارایه کنه .
ناشناس
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
1
13
آقایان مسئول درتامین اجتماعی هم حقوقشان مثل سایردستگاهاست این کجاش عدالته یه دیپلمه تامین اجتماعی اگه بازنشسته بشه بایه دیپلمه درسایردستگاههاباشرایط مساوی یک ونیم ویاشایددوبرارسایردستگاها حقوق می گیره چراسال گذشته ۳۸٪ اضافه شداماامسال پله کانی ظلم نکنیدظلم پایدارتری ماند.
ناشناس
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
1
13
با این جدول به کسانی که ۳۰ سال حق بیمه بالایی پرداخت کرده اند ظلم شده
به کسی که کمترین حق بیمه را پرداخت کرده، بیشترین افزایش داده شده و به کسی که بیشترین حق بیمه را در طول خدمت پرداخت کرده، کمترین افزایش حقوق داده شده
من بعد کسی دنبال پرداخت حق بیمه بالا نخواهد بود
محمدرضا هنرجو
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
آنقدر با حداقل بگیران نجنگید سن بازنشسته ازپنجا تا شصت سال است آقایان باسن شصت سال و سوابق کمتر بازنشسته شده اند حالا شما میگوید آنها مخارج زندگی ندارد یک مثال ساده برایتان میزنم پدرومادر یک خانواده هفت فرزند دارد بعد از فوت پدرومادر اولاد اول چون سن سابقه از فرزند اخر پیشتر است ارث بالا تری ببردانقدر بحداقل بگیران نپیچد بگذارید این قشرها ام یک نان بخور نمیر داشته باشید اصل مطلب این درآمدهای بخرج زندگی نمی رسد جلوی این همه گرانیها رابگرند
ناشناس
|
۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
16
خدا نگذره ازتون که حق این زحمت‌کشان رو پا مال میکنید بترسید از آه مظلوم خدا نشناسهاخدا جوابتون خواهد داد حق ما خوردن نداره بترسید بترسید از خدا
ناشناس
|
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
مسئولان.بی..شرف.شما.دوزدی.بکنید
ناشناس
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
3
شما چرا پیگیر حقوق ایثارگران تامین اجتماعی نیستید ،دیگر بازنشستگان که دارای سوابق جبهه بودن ازسوی صندوق های خود دریافت می‌کنند ،اگثرا هم سهام عدالت ،ویارانه نقدی دارند بن رفاهی در اکثر ایام سال دریافت می‌کنند ولی سازمان تامین اجتماعی ندارد
ناشناس
|
۰۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
دوستان حد اقل نگیر که به درصد اضافه حد اقل بگیر آن اعتراض میکنید چرا به کسانی که مثل زالو به جان صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی افتاده اند اعتراض نمی کنید اگر دولتهای محترم دست از سر این صندوق که هیچ ربطی بهش نداره بردارند فکر کنم همه چیز حل می‌شود وانقدر این صندوق درآمد دارد که همه بازنشستگان از حقوقهایشان راضی باشند شما باید اعتراضتان به این باشد که چرا حقوق حد اقل بگیران دولتی با تامین اجتماعی انقدرتفاوت دارد
ناشناس
|
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
امیدوارم زود بازنشسته بشین واز این حقوق خوب بعرمند شوید و باز هم تعریف کنید از حقوق بازنشستگی..همچنین بعد از بازنشستگی برای امرار معاش از صبح تا دوازده شب کار کنی
Mohammad
|
۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
1
2
سلام
خدایی ببیند تورم چقدر رفته بالا اجناس چقدر گرون شده حالا با این ۲۰ درصد چه تاثیری درزندگی میذاره تورم که مهار نمیشه لااقل حقوق با دلار پرداخت کنید آبرومندانه هست اجاره خونه ها ببیند سرسام آور شده این مسئولین چیکار میکنم بچه هاشون که اونور آب هستن فکر ملت نیستن تر خدا بفکر چاره ای باشید سال به سال داره بهتر میشه
محمد
|
۰۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
1
1
دوست عزیز دوست من معدن چادر ملو کار میکرده انتظامات بوده ولی با بیست سال باز نشست کردند سی ملیون حقوق میگیره انوقت اگر من حداقل بگیر با سی سال سابقه شش ملیون حقوق هست شما اعتراض میکنی که چرا دولت زیاد میکند ایشون حقوق پنج باز نشسته را میگیرد با اون کار راحت که داشته اردکان یزد معدن سنگ اهن چادر ملو بیست سال سابقه سی ملیون همین سال گذشته دویست نفر باز نشست کرده با حقوق بالا
ناشناس
|
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
داداش حجاب در خطر است آبروی اسلام رفت هی شما از تورم می نالی خجالت بکشید اسلام درخطر است بسه دیگه میام شرایتون ..ها ای
ناشناس
|
۰۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
شما اگر سوادداری که مطمئن هستم نداری ببین چند درصد تو مملکت گرونی درست کرده اید برمبنای اون گرونی حق بازنشسته های تامین اجتماعی روبده. راستی خودتون چند میگیرید خوردتون نشه دزدهای کثیف
ناشناس
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
بسه
ناشناس
|
۰۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
2
خدا لعنت کنه کسیکه برای پرداخت حقوق به بازنشستگان آنها رو مستمری بگیران حداقلی و سایر سطوح تقسیم کرد با برداشت غلط از مفاهیم دینی مثل کلمه مساوات و عدالت نمیشه یک کشور رو اداره کرد اصلا برای این تفکر انگیزه تحصیلات و...هیچ مفهومی نداره
مسعود ادیب
|
۰۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
3
این عدالت نیست اول اینکه باید یکسان اضافه شود چون در زمان دریافت حق بیمه یکسان بوده دوم اینکه باید از پوشش دولت خارج شود سو م بدهی دولت به صندق تامین اجتماعی پرداخت شود چهارم اینکه صندوق باید به بهترین نحو ممکن سرمایه گذاری کند و درآمد داشته باشد
غلامرضاالله یاری
|
۰۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
به دست خودمان نماینده تعیین میکنیم بعد همون نماینده سرخودمان کلاه ، وخدای هست که جواب بدهد تا کی حق خوردن نداره جواب داره
بیات
|
۰۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
1
4
میشه حضراتی که اون بالا نشستید و برای قوت مردم تصمیم میگیرید بفرمائید خودتون کجای دنیا زندگی می‌کنید و نرخ تورم اونجا چيه... برمبنای کدام قانون حداقلی و حداکثری رو مطرح کردید مگر زمان گرفتن حق بیمه زیاد و کم داشت این طرز فکر بیانگر عدم وجود عقل سلیم است .
ناشناس
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
همه این مبلغ ها حقوق به زبر ده میلیون میرسه وقتی 6میابون اجاره خونه هست به غیر از بقیه هزینه ها.....نمیدونم چکار میشه کرد
مستمری بگیر تا مین اجتماعی
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
وای خدا پوکیدم از خوشی...... خونه ندارم ....مادر و برادرم بیماری خاص دارن......پدرم مرده...........واقعا خسته نباشن.....مسولین تامین اجتماعی...... اسفندی دود کنید یه وقت چشم نخوربن
ناشناس
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
سلام حق اولاد وحقفرزند رو برابر با تورم زیاد کردین چقدددددددددد در زییییییاد کردین افریین
رضایی
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
2
0
واقعا خجالت بکشید.امیدوارم این جدول درست نباشد
ناشناس
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
2
1
بااین حقوق مرگ بخوریم ظالمان خدا نگذره ازتون
محمد رضا هنرجوخو
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
1
0
اگر نماینده مجلس کار غیر قانونی کرده چرا شما آنرا تکرار میکنیدباجلو گیری از لیست افراد که حواله‌ای خودرو گرفتن هرکی در هرکجا وهرمقام خلاف قانون رفتار میکرد
پس ازاثبات خلاف بمردم معرفی میشد کمتر کسی بخود اجازه میداد دست به خلاف قانون بزند
ناشناس
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
خداییش اینکاره نیستید
ناشناس
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
درست همان بلای به سرتون بیاد ک با مستمری‌بگیران کردید
این نفرین سه میلیون ششصد بازنشسته برای شماها ک تعین تکلیف میکنید ما ک ازتون نمی‌گذریم خدا هم ازتون نگذره
امیر
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
1
0
همه ایران را را بفروشیم بهتر نیست آیا این حرف جرم نیست مجاس؛ قوه قضاییه و...کجان
ناشناس
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
این حقوق نصف کرایه خونه منه تامین اجتماعی گویا خوابه
حسن
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
1
0
کسی اگر مدیر نباشد باید همه را بفروشد خودش هم فروخته تا حال
کمال
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
بااین حقوقی که تعیین کردید خودتون میتونید بااین حقوق زندگی کنیددیگه یه کاری کردیدملت به مرگ خودش راضی بشه بعدمیگید دزدی زیاده
ناشناس
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
اینهمه هارت وپورت! فقط یک میلیون و خرده ای اضافه کردید؟؟؟؟ لعنت برشما گندکاران! حتی در خود این رده وقشر هم باتبعیض حساب وکتاب کردید و دردی از طبقات کم درامد رو دوا نمیکنه
احمدرضا آیتی
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
بازنشستگان ومستمری بگیران جان به لب میشوندتاتکلیفشان مشخص گردد و تمامآً باتاخیر، ضمن آنکه همین آبهای بسیارباریکه کفاف خوردوخوراک کسی رانمیدهد. افرادحقوق بگیر بیچاره ترین قشرجامعه هستند، مشاغل آزاد طبق وضعیت روزدرآمدوهزینه دارند. افراد جوان، بیکاریا بادرآمدکم زمینه خلاف پیداخواهندکرد.
خ
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
سلام این احکام و حقوق‌ها تکاپو تورم و وضعیت بده بازنشستگان رو نمی کنه و روز بروز این عزیزان به سمت فقر مطلق میرن که بسیار بد هست گاها مستاجر میش فرزندان و هزاران مشکل دارن بعضی ادارات که بودجه برای کمک به این عزیزان رو دارن همجوره نقدی غیر نقدی کمک میشه اما بعًی ادارات نه هر طور امکانش هست خوبه به بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه کمک بشه فقر تبعات بسیار بدی داره که خوبه بهش توجه بشه بردن درآمد تامین در بورس دادان وام‌های خوب و استقلال این صندوق و صرفرو خرج درآمدها در جای خودش میتونه کارساز باشه
ناشناس
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
سلام چرا تامین اجتمای فقط کسانی که سابقه ۳۰سال حق بیمه پرداخت کردن رو نوشته که سال ۱۴۰۰و۱۴۰۱چقدر حقوق میگیرن کسانی که ۲۵یا۲۰یا۱۵یا۱۰سال حق بیمه دارن را محاسبه نکرده که در ۱۴۰۰حقوق ۱۵سال حق بیمه یا۱۰سال در۱۴۰۰ اینقدر ۱۲۰۰هزار تومن ودر ۱۴۰۱ ۱۹۴۳هزار میگیرن اینها رو هم مینوشت تامیدیدن که بااین حقوق بازنشسته که دآماد یاعروس داره چکار بکنه
نا شناس
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
مدیریت اون نیست که به جیب باز نشستها نقشه بکشد وقت کشی کند این ذلیل بودن بی سواد بی هنر بودن مسولین است که با چاپلوسی خوش خدمتی وصعیت این مملکت را به روز انداختن جز جیب حقوق بگیران منبع دیکه برای تامین کسری بودجه نداشتید مملکت به این ثروتمندی یه مشت مفت خور راحت طلب جز این کارها کار دیکه ای بلد نیستند خجالت بکشید
عباس احمدی
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
این حرفها برای فاطی تنبان نمیشود حقوق کارگر وباز نشسته تامین اجتماعی باید ۷۵ درصد اضافه شود وسلام
فرامرز
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
مگر مجلس نگفت حقوق پلکانی نیست دولت چرا از جیب خودش خرج نمیکنه از حقوق ما کم مکنی بعد عرت ناشتا میدی بی شواد اقای موسوی از جیب خودت خرج کن
هادی
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
این جدول مال پارسال واول سال بود تا حالا چند بار این جدول میزارین فکر کنم هنوز در خواب هستید
محسن
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
نبایستی انتظار ازمدیرانی کچنینین تصمیمی میگیرن عدم مدیریت دراین سازمان چندین سال هست پس دیگه اینگوش در وان گوش دروازه من بخودم دیگه عادت دادم توکل بخدا
ناصر
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
شور بختانه مدیریت و دلسوزی. در این کشور سال هاست مدفون گردیده و هرساله همچون گرگ های درنده ملت به جان یکدیگر افتاده حال آنکه همه در یک گشتی سوار هستیم و بزودی این کشتی توسط خودمان در بین اقیانوس طوفانی این زمانه بی ثبات غرق خواهد شد و اثری از حداقل بگیر و حداکثر بگیر نخواهد ماند
دولت های که از جناح های متفاوت با وعده‌های دروغین سر ملت را شیره میماند و منابع خدادادی را به یغما میبرند تنها آورده آن حس بی اعتمادی و سرخوردگی را برای جامعه به ارمغان داشته و دارد
خدایا کمکمان کن تا مصداق آیه آن مع العسر یسرا آگاهانه تصمیم بگیریم و عاقلانه انتخاب کنیم تا از چنین سرنوشت شومی رهایی یابیم
آمین یا رب العالمین
بازنشسته تامین اجتماعی
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
2
واقعا که شما دیوانه هستید یا دیگران رااحمق فرز کردید چطور مابیمه بیشتری پرداخت کردیم واضافه کمتری بگیریم این چه معنی حقوقی دارد دولت یک بار برای همیشه بفهمد دستش رااز جیب تامین بکشد بیرون ونمی تواند مملکت داریکند برود کنار وکارا به اهل کاردانش بسپارد. اولا باید 25 %متناسب سازی برای سایر سطوج اعمال شود ثانیا این افزایش جز پایمال کردن حق سایر سطوح چیز دیگری نیست دوباره کارسال گذشته رانکنید ودرست حق وحقوق ماراافزایش دهید چون این مابودیم که پول بیشتری رابه تامین دادیم بنابراین دیگر حقکشی بسه نگذارید مطالبه گری دوباره به خیابان بکشد
احمد
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
خاک عالم بر سر این شخص تصمیم گیرنده در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی؛ آخر مگر میشه کسی که این همه حق بیمه در دوران خدمت خود پرداخت کرده باشد حالا (سال ۴۰۲ )ده درصد افزایش داشته باشد شما اگر راست می گویید حقوق های پایین را بالا بکشید نه حقوق های بالا را درصد کم محاسبه نمایید؟ این کجای انصاف است ؟ متاسفم برای شما
ناشناس
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
خدا ازتون نگذره آخر مگر تورم برای شما مفت خورها است برای ما بازنشستگان نیست که به فکر خودتون هستین با ۳۳ سال حق بیمه پرداخت کردم الان باید ۵۵۰۰ بگیرم خودت آقای وزیر میتونی با این مبلغ زندگی کنی خجالت بکشید کنار برید کم ظلم کنید خدایی وجود داره
ناشناس
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
بطور یقین تامین اجتماعی دیگر اقداری ندارد و حمایت از کارگر تنها شعار است همجون نام شهدا سپری و پوششی بر ظلم و حماقت های ارکان نظام بر جامعه و مردم. امروز که خبر دیدم حتی به آنچه خود مصوب کردن عمل نمی کنند زیرا که قرار بود افزایش پلکانی نباشد در افزایش سایر سطوح آمدن حق عائله مندی و فرزند افزایش بالا دادن در عوض حق بن و مسکن را ۲۱ درصدی افزایش دادن آخه اون احمقی که این
کار را کرده نمی داند خیلی ها این افزایش فزرندان دیگر تحت پوشش نیستند و حق معیشت و مسکن درد آنها می خورد . در نهایت دولت وزیر کار شورای عالی کار و .. همه از قوم ظالمین بیشتر نمی توان یاد کردبه امید نابودی ظالمین
ناشناس
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
این اخبار اکثرا صحت نداره و با اخباری که صدا و سیما در مصاحبه با مدیر عامل تامین اجتماعی پخش کرد کلا متفاوته ،،
ایشان گفتند سایر سطوح 21 در صد بعلاوه 250هزارتومان اضافه میشه ، این حدول که گذاشتید ، دروغ و جغلیه ،،
ناشناس
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
فقط مردم را بازی میدن. ۵۰ سطر میخونی آخرش نمیدونی حقوقت قراره چقد بشه. از آخر مثل روضه هایی که جای حساس تموم میشه حق اولاد ۳۰۰درصد اعلام میشه که یک مخاطب نداره چون بالای 60 سال مگر بره پرورشگاه/فقط خدا عوض تون بده
سوده
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
این خبر مربوط به پارساله
ناشناس
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
چرا در صد شماره هفت را اعلام نکرده اند ؟
حق شناس
|
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
همه وزیران و نماینده ها به سر کردگی ریئس جمهور
بر علیه قشر باز نشسته هستند
انها از خدا میخواهند این قشر نباشند
تا به راحتی حقوق این مظلومان را به کیسه بزنند
در این دنیا باید جواب پس بدهند که ان هم بزودی
گردن انها بالای دار خواهید دید که البته به دست توانمند مردم . مرگ بر هر چه دزد دولتی .
س
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
1
0
تا عمر داری باید کار کنی بازنشستگی معنی نداره با این حقوقشان میشه با 60سال سن آژانس کار کنی
پروین شیرافکن
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
سلام،خوبست که باز تکلیف روشن شده واردیبهشت افزایش وفروردین داده میشه اما منم مثل بقیه میخوام بگم اگه دلتون به حال حداقل بگیران میسوزه طور ویگه ای بهشون کمک کنید نه از گلوی سطوح بگیری که ۳۰ یا ۳۲ سال خدمت باید ۲۱ درصد بزارین بعدش جدول درست کنید حقوقارو بزنید ۱۰ یا ۱۶ یا درصد اگه راست میگین چرا اونا ۲۷ ما ۲۱ واونم تفکیک کجاش عدالت لطفا جواب بدین بنظرم نه عدالت ونه قانونی شما موظفین طبق کارنامه ی هر شخصی با تورم وتبصره ۹۶ قانونو رعایت کنید نه پولهارو بدین به کسانی که مثلا ۱۰ سال سابقه پرداخت بیمه داشتن این کلا اشتباست.
ناشناس
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
واقعا خودتان چی فرض کردید این اراجیف می نویسید فرق ۱۴۰۱با ۱۴۰۲ رادانستن خیلی سخته یا این جوری متولد شدید
ناشناس
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
یه بنده خدا نوشته از آه مردم نمی ترسید .اگه آه مردم کارآمد بود تو این ۴۵ سال باید نتيجه شو می‌دیدیم. هرکه خورد بورد وهرکه نخورد باخت .
بازنشسته
|
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
با سلام این چطور عدالتی هست کسی که ده سال شایدم کمتر بیمه پرداخت کرده ۵۷۰۰ تومن بگیره با منی که ۳۵ سال سابقه بیمه ور پای تنور گرم بمن همین قدر حقوق بدید ایا این واقعا درسته مگر نگفتن هرچقدر پول بدی اش میخوری من که نه همه بازنشستگان راضی ندارن شما از حقوق ما بردارید بدین به حداقل بگیران ما با دوتا پسر محصل ودوتا بجه دیگر که ع وس داماد شدن و۴ تا نوه دارم با این حقوق چکار کنم الان چند ساله گدشت میوه برامون شده آرزو بقول بچهام میگن دگه دل روده ما شده کویر لوت چرا این همه ظلم میکنید این چه طرز شه اسم خودمون گذاشتیم مسلمان اینه عدالت علی واکذارتان بخدا ما که زورمون بهتون نمی‌رسه وجدان تون کجا رفته
ناشناس
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
این پلکانی به چه منظور اعمال میشود.. مگر نه اینکه مبنای کسورات طبق دریافتی در زمان اشتغال است، خوب یک نفر شیفتکار بوده و شبانه روز وحتی ایام تعطیل وجمعه سر کار بوده نه به اراده خود، بخواست سیستم کار میکرده،،، حالا چرا او را در مقام مقایسه قرار میدهید و به او ظلم میکنید،که چون حقوقت کمی بالاتر است باید کمتر به او اضافه شود! ایا در همه دنیا رسم بر این است؟
ناشناس
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
این پلکانی به چه منظور اعمال میشود.. مگر نه اینکه مبنای کسورات طبق دریافتی در زمان اشتغال است، خوب یک نفر شیفتکار بوده و شبانه روز وحتی ایام تعطیل وجمعه سر کار بوده نه به اراده خود، بخواست سیستم کار میکرده،،، حالا چرا او را در مقام مقایسه قرار میدهید و به او ظلم میکنید،که چون حقوقت کمی بالاتر است باید کمتر به او اضافه شود! ایا در همه دنیا رسم بر این است؟
سید بازنشسته
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
شما حق ندارید به کسی که حق بیمه بیشتر داده و سوابق بیشتری دارد کمتر پرداخت کنید این خیانت در امانت است این یک دزدی بی شرمانه هست این درصدهای با خیانت شورای عالی کار که وجاهت و شرافت کارگران و بازنشستگان رو زیر سوال برده تامین اجتماعی و وزیر کار و هیچ یک از اونایی که مخالف با پرداخت حقوق بما هستند طبیعیست که اگر هیچ پرداختی هم نکنند راضی تر هستند خدا لعنتشون کنه این خیانتی که مرتکب شدید در تاریخ مسابقه بود ۳۰۰درصد تورم ۱۰٪افزایش صدقه سری خدا وند نابودتان کنه انشاالله
ناشناس
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
میدونم هیچ وقط حرف حق اشتراگ نمیزارید ولی خدا☝❤ هست قربونش برم میبینه حرفام
محمد
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
با سلام این چه قانونی است که یک فرد با ۱۰ سال ۵۸۰۰ بگیره ویکی با ۳۵ سال ۶۵۰۰ این چه عدالتی است
احمدی غم
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
سلام اولا حدود۲ساله بالای ۳۰سال سابقه شدم بازنشست ۵۹ساله دوم بخداقسم حدود۵و۸۰۰تاپنجم خیرغناعت بشه دهم تمام امروزیک مرغ گرفتم ۲۴۴هزارجماعت بازنشسته بنظرم اکثرن شایدهم همه بپرسیدچقدردکتردارو میشودفدایتان بشوم ازفرداقیمت ها بشرطی بالا نرودفقطخوردوخوراک پوشاک دونفرچون بچه نوه نبایدبیایند۳۰میلیون هزینه است چراکه بهم خاله دلت نمانه نگوییم دینمان گردنتانه بنظرم حداقل ازداده ها نصفش رابرگردانیدعموفدایتان بشو....
محمدرضا دلبریان
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
1
من ۱۴ملیون حقوق میگیرم معادل فوق لیسانس وجانبازی و۴۸ ماه جبهه و۳۲ سال خدمت باسربازی درکردستان چرا من ۱۰ درصد دوستم با دیپلم و۲۰ سال خدمت ۲۵ درصداضافه شودوقتی ۲۷ درصدجقوقم رامیگرفتیدچی
شما مشتی بیسوادوحرام خواریدازکیسه خودتان ببخشیدکاش منهم سیکل بودم
بازنشسته
|
۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
دوست عزیز کسی که بالاتر ۱۴ میگیره، حقشه یا مدرک فوق لیسانس داره یا شرایط مثل جبهه یا بالای ۳۰ سال خدمته، طرف پدرش در اومده یه مدرک فوق لیسانس گرفته شب و روز درس خوانده، قربت کشیده، خدا را خوش نمیاد در صد پایین بزنند، یه مشت اف اد بیسواد در این دولت جمع شدن تصمیم غلط و نادرست میگیرند و همه چیز را خراب و ایجاد نارضایتی در جامعه ایجاد میکنند، این افراد نالایق هستند و رانتی و با رابطه بالا اومدند الهی خیر نبینید در زندگی کثیفتان.
ناشناس
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
1
1
کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد اما کسی که خودش رو به خواب زده نه امیدوارم لحظه ی بیداری مسئولین ما باگذاشتن سنگ لحد بر سرشون در منزل آخرت اتفاق نیفته چون دچار خسران بدی میشن امام حسین در روز عاشورا فرمودند چون شکم های شما از حرام پر شده حق رو نادیده میگیرید به امید هدایت بشریت و ظهور سرپرست اصلی ما آقا امام زمان عج
علی
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
فقط خود خدا شر این افراد نالایق را از سر ما کم کنه.
خلج
|
۰۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
0
0
آقایی که این قانون را تصویب کرده بیاد بااین دریافتی اگر یکماه توانست زندگی کند ناموسن ما حرف نداریم بااین دریافتی که باز نشستگان تامین اجتماعی میگرند خرج یک روز یک آقا زادهاست آن وقت ما با دریافتی وبا گرانی چطور با ۵الی۶ سر خانواده اداره کنیم خدایا جای حق نشستی حرفمان رابه کی بگیم کو گوش شنوا
کارگر باز نشسته تامین اجتماعی
|
۰۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
0
1
سلام همه چیزها صدبرابر شوده شماها ۲۰ درصد حقوق اضافه کرد ،من که سواد به آنچنانی ندارم ولی یک، ببخشیدن به بوزورگی خودتان یک گدای خیابانی بیشتر از یک کارگر که ۳۰سال کار کرده وزحمت کشیده نه دست داریم نه کمر داریم نه چشم داریم شما قضاوت کنید ای حقوق است با این زمانه گرانی واقعا که شرم اوره
ناشناس
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
0
1
پس آنانکه بیمه اجباری بوده اند چطور وردیف بالای ۱۶ ملیون بوده اند جند درصدی هستند
بازنشسته تامین اجتماعی
|
۰۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
0
0
من تعجب میکنم همین های که حق یک بازنشسته تامین اجتماعی را پایمال میکنند و بعدها با یه شاخه گل میرن روی قبر شهیدان میخوان خودشون رو به مردم نشون بدن و یه جوری ردیف وامیستن تا دوربین همه شون را بگیره و شب تو تلویزیون خودشون ببینند و لذت ببرند..............بدان این کارت حق الناس داره این دنیا اجازه نمیدید شخصی بیاد پیش شما حتی برای یه لحظه صحبت کردن آهای آهای بدان دنیای دیگری وجود دارد و حق مو از تو خواهم گرفت اما تو............چه جوابی برای من داری
خرشناس
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
1
2
ببینید چه جنگ زرگری براه انداختید خر خودتان هستید که با این بگو ومگوها حق مسلم میلیونها باز نشسته را می‌خورید ببین هر ریال از حق این جماعت میلیونی غده ای در بدنتان میشود
ناشناس
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
1
0
نادان ها قانون تامین اجتماعی با بازنشستگی کشوری و اساسنامه ها و میزان و آیتم های کسر کسورات و شیوه محاسبه آنها متفاوت و بنابر این اکثر افراد بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی را انتخاب کرده اند .اصلا ارتباطی ندارد و باید در یافتی متفاوت داشته باشند .تنها موردی که تابحال تخریب نشده است قانون تامین اجتماعی است و شواهد نشان می دهد این دولت هم قصد دارد به این قانون گند بزند
ناشناس
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
0
0
ببببعلللله دراین دنیا بسی کردم تک و دو وفا نیدم نه از کهنه نه ازنو
دوستان بگویید هما نوری که اجناس را گران کرده اند حقوق‌ها هم باید گراشود
عباس. ع
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
0
0
سلام. هم بازنشستگان عزیر مگذ تا بحال شده دولتها از جیب ما برداشت نکنند هر اتفاقی میافته سر ما میشکنه بهر جهت اینا تا سفره ما را جمع نکنند دست از سرمان بر نمیدارند هر موقع کارشان گیر میکنه ما را هم جزه این ملت قبول دارند. الان چند سال است قرتره همسات ساز انجام بشه ر ما تو این مملکت زحمت نکشیدیم مگر ما بیمه و ملیات و عوارض پرداحت نکردیم گ الان جور چه دسته گل آقایان رت بابد بکشیم ترا بخدا ایقدر بما ظلم نکنید که ظلم پایدار نمیماند. حذف و وعده ها زیاد است و در عمل هیچ خدخودش کمکمان کند نشااللهه. ا
ناشناس
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
0
0
مگر بازنشستگان با این جدول کسورات پرداخت کرده اند این خلاف قانون است و جیب بری از بازنشستگان باز مشکل از۶
ناشناس
|
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
0
0
چرا فقط حکم سال ۱۴۰۱ را نشان می دهید پس ۱۴۰۲ چه شد رفت تو جیب مدیر عامل و شرکا ،،،،،،
ناشناس
|
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۶
0
0
سلام همسر بنده مستمری بگیره با اینکه( کفاف زندگیمون نمیده) ولی همیشه دعای خیر رودارم واقعن اگر نبود بایک شوهر مریض دوتا بچه حیرون بودیم در خونهاااا
ناشناس
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0
0
این ردیف و ارقام و رقم ها را از کجای هییت وزیران در آوردند؟
برای گرفتن نان خودمون باید خونمان را بگیرند؟عجب اژدهای چند سری!
اگر دولت انقلابی این باشد پس دولت ضد انقلاب کدام است؟
حتی به خواص هم رحم نمی کنند تا چه رسد به دیگران
ناشناس
|
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
0
0
لازم نکرده کیش و قشم وبفروشین حق مارو بدین سالیان سال حق بیمه ازما کم شده همونوبدین کیش وقشمم نفروشین یاحداقل گردن ما نداریم حراج کیش وقشمم و
R
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
0
0
باسلام چرا روز اول سال۹۹ 25درصد راندادی تا الان مثل س التماس کنی آن هم قانونی هرنفر حدودا هرماه 900هزارتومان جمعا 30/000/000تومان معوق میشه
محمد
|
۰۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
0
0
سلام بنده با سختی کار باز نشسته شدم ولی هنگام بازنشستگی برای ۱۰ سال باقیمانده مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان نقدا به تامین اجتماعی پرداخت کردم ولی در پرونده من ثبت شده سابقه ارفاقی ۱۰ سال سوالم این است که ۱۰۷ میلیون را چه کسی خورده که تامین اجتماعی ثبت کرده ۱۰ سال به من ارفاق کرده ؟؟؟؟؟ مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسراییل
مرگ بر انگلیس
مرگ بر فرانسه
مرگ بر هر ارگان و حکومت پایمال کننده حق مظلوم و کارگر
حسن
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
0
0
چه فایده دارد هرچی حقوق اضافه کنید 10برابر اجناس گرون میشود کلاه شرعی می‌زارن سرمون
حسن
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
0
0
چه فایده دارد هرچی حقوق اضافه کنید 10برابر اجناس گرون میشود کلاه شرعی می‌زارن سرمون