کد خبر: ۱۵۱۶۱۴
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۳

رقم دقیق افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد+جزئیات

حقوق بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.
رقم دقیق افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد+جزئیات

به گزارش نبض بازار، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.

جدول مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان۱۴۰۱ همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشوری کمتر می باشد.

حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.


حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود.

جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.بر این اساس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرایی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۲
مبنای پرداخت عیدی مستمری‌بگیران و حقوق بازنشستگانوی ادامه داد: عیدی مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق و مطابق مصوبه هیئت مدیره محترم صندوق از محل سود سرمایه‌گذاری صندوق تامین شده است.

شریعتی گفت: کلیه مستمری‌بگیرانی که تاریخ اجرای احکام مستمری آن‌ها تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ است مبلغ ۷ میلیون ریال و مستمری‌بگیرانی که بعد از تاریخ مذکور مشمول انواع تعهدات صندوق گردیده‌اند ۵۰ درصد مبلغ تعیین شده پرداخت گردیده است، لازم به ذکر است کلیه افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۱ مشمول بهره‌مندی از تعهدات بلندمدت صندوق شده یا خواهند شد از مبلغ عیدی بهره‌مند خواهند شد.

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲


ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) میزان افزایش

۱ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰.۸%

۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹.۵%

۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹.۸%

۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱%

۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳

۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰.۸%

۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%

۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹.۳%

۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸.۷%

۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸.۱%

۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷.۶%

۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷.۲%

۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶.۸%

۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۶.۵%

۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%

۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%

۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیئت وزیران، مصوب شده تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل میزان نزد دریافتی مصوب کارگران در همان سال کمتر نباشد.بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.بر همین اساس مزایای دستمزد بازنشستگان به صورت جدول مزایای بازنشستگان زیر است:

ردیف مبلغ بر مبنای ریال

حق معیشت ۲,۰۰۰,۰۰۰
حق عائله‌مندی ۳,۷۰۰,۰۰۰

حق اولاد ۹۷۰,۰۰۰

حق مسکن ۱,۵۰۰,۰۰

بر این اساس به نظر میرسد، مزایای حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال به صورت عرفی و مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

منبع:ایلنا

اخبار پیشنهادی

نظرات بینندگان

در انتظار بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۱۰
احمد
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
0
11
خاک برسرت صولتی جدت به کمرت بزند
ناشناس
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
0
3
واقعا که وزیری خالی از سواد داریم
ناشناس
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
0
7
25%باقیمانده سال 1400 که 12 ماه معوق شده و 25% باضافه 38% افزایش سال 1401 که آنهم 12 ماه معوقه شده و اکنون 25% باقیمانده متناسب سازی سال 1400 باضافه 38% افزایش سال 1401 و 21% افزایش سال 1402 که تا پایان اردیبهشت 2 ماه معوقه شده . و ما بازنشستگان اینهارا میدانیم چون خودمان درطول 35 سال خدمت غیراز تحصیلات دانشگاهی تجربه نیز داریم. کی بدهی خود را به این قشر زحمت کش پرداخت میکنید. عدالت علی را اجرا کنید.
بعد فقط افزایش حق اولاد و عائله مندی را میخواهید پرداخت کنید که خودتان میدانید به تعداد محدودی از بازنشستگان تعلق میگیرد چون با این سن کمتر بازنشسته ای فرزند مجرد واجد شرایط در منزل دارد و نیمی از بازنشستگان نیز خانم هستند که به آنها حق اولاد و عائله مندی تعلق نمیگیرد.
بازنشسته تأمین اجتماعی
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
0
4
با سلام و احترام
آقای وزیر کار جناب آقای صولت مرتضوی آیا کارگری که بیش از ۳۰ سال بیمه پرداخت کرده سزاوار است ۶ میلیون تومان حقوق بگیره آیا بنظر حضرت عالی این است عدالت امیرالمؤمنین علی آیا با این وضعیت تورم و با این حقوق میشود یک خانواده چند نفره که بعضی مواقع دیگه تو روی فرزندانم خجالت بکشم که از راه دور اومده بخواد چند روز پیش پدر و مادرش باشه با اعصاب خراب ترک کنند و بروند و آیاهای دیگه منه پیرمرد توقع بیجا ندارم فقط اینکه حداقل های زندگی ام تأمین شود گناهه والسلام و علیکم و رحمته الله و برکاته
دهقانی
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
0
2
هر چی زیاد بکنن گرونی هه کافی نیست تازه اجاره خونه خرج بچها هست
دهقانی
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
1
1
حقوق ما ک یک میلیون کم دادن بعد 500دیگه اضاف می کنند پس خودمون میدن چرا فکر مردم نیستن. از جیب خودمون پس خودمون میدن به سختی دارم زندگی می‌کنیم
سلطان
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
0
0
کجا اضاف شد من شرکتی خدماتی درمانم دومیلیون از حقوقم از فروردین کم کردن نامه زدن از درمان ک نیروهای شرکتی رو ۴۰ ساعت بیشتر اضافه کاری بهشون ندین اخه خدا لعنتتون کنه چجوری زندگی رو با این حقوق بگذرونیم خدا لعنتتون کنه
رضا
|
۰۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
0
پس چرا مسئولین به فکر حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیستند شاغلین فراجا حقوق شان ۲۵ماضافه شده ولیبازنشستگان ۸ یا ۱۰ م میگیرند و با بدبختی زندگی میکنند همه افسران مسافر کش شدند چرا چرا کسی به فکر انها نیست نه اضافه کاری نه بن نه پاداش ونه ... پاداش پایان خدمت هم پول یک پراید به انها ندادن چرا
محمدمهرافزا
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
0
2
خاک برسرتان بااین اداره ی مملکت
ناشناس
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
0
1
اطمینان خاطر به همه ملت ایران همه چیز تحت کنترل تا روز حساب کتاب ما با این افراد