کد خبر: ۱۴۸۱۴۶
۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۶
در گفتگو با نبض بازار مطرح شد؛

تاراج سرمایه‌های کشور با مولدسازی دارایی‌ها

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره اموال مازاد دولتی و طرح مولد سازی امول که اکنون مطرح شده، اظهار کرد: به هیچ وجه بخش خصوصی توانمند و قدرتمندی که در شرایط فعلی اقتصادی آنقدر نقدینگی در اختیار داشته باشد که قادر به خرید اموال مازاد دولتی باشد، وجود ندارد. خصوصی سازی به مسیر بدی کشانده شده و خصولتی‌سازی شکل گرفته است.
تاراج سرمایه‌های کشور با مولدسازی دارایی‌ها

جمشید نفر در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد:‌ اگر در گذشته زاویه بد خصوصی‌سازی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود اکنون به سمت تاراج سرمایه‌های کشور حرکت کرده‌ایم. شرایط خرید در طرح مولدسازی دارایی‌ها به گونه‌ای است که تنها دراختیار افرادی است که طی این سال‌ها در مکان‌ها و مسئولیت‌هایی بوده‌اند و از محل رانت‌ها، سرمایه‌های بزرگی کسب کرده‌اند.

مولدسازی در وضع فعلی شرایط واحدهای اقتصادی را بهتر نمی‌کند


وی با بیان اینکه مولدسازی در وضع کنونی منجر به شرایط بهتری برای واحدهای اقتصادی نخواهد شد، عنوان کرد:  شرایط اقتصادی کشور موجب ایجاد شکاف طبقاتی شده و فاصله برخی از دهک‌ها از طبقه متوسط و پائین جامعه بسیار افزایش یافته است. اکنون در منطقه لواسان شهرک‌های بزرگ و لوکسی وجود دارد که  توسط برخی از اشخاص و نهاد‌ها ساخته شده است.

خطر تاراج اموال دولتی با حمایت برخی از افراد در فرآیند مولدسازی

رئیس کمیسییون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:‌ برخی از افراد که قادر به خرید اموال در طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی هستند با حمایت‌هایی که از سوی برخی از افراد و گروه‌ها دارند اموال ملی و دولتی را تاراج خواهند کرد. فروش اموال مازاد دولتی تصمیمی بد در موقعیت زمانی بدتر است.

کوچک‌کردن دولت شعار نامحقق


نفر تصریح کرد: سال‌های زیادی است که شعار کوچک‌کردن دولت داده می‌شود اما حجم تصدی دولت کاهش نداشته و به شعار نامحقق بدل شده است. دولت بزرگ و بزرگتر شده و تنها هدف این بوده که منافع عده‌ای تامین شود. بزرگ شدن دولت یعنی افزایش هزینه‌های جاری و به دنبال آن با عدم تحقق درآمدها کسری بودجه‌هایی حاصل از بودجه بزرگ به کشور و اقتصاد تحمیل شده است.

شرایط سهل‌تر حسابرسی شرکت‌های دولتی در مقایسه با واحدهای خصوصی‌شده


رئیس کمیسییون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: حسابرسی و نگاه به بخش دولتی بسیار راحت‌تر از شرایط واحد‌هایی است که مثلا خصوصی شده‌اند.

نفر با بیان اینکه بسیاری از واحد‌های واگذار شده و مثلا خصوصی‌شده در سال‌های گذشته شرایط بدی پیدا کرده‌اند و زمین بسیاری از واحد‌ها تبدیل به برج‌سازی شده است،‌ عنوان کرد:‌ مولدسازی بزرگترین خبط تاریخی است که تاکنون به وجود آمده است.

برچسب ها: مولدسازی

اخبار پیشنهادی