کد خبر: ۱۴۶۵۸۱
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۴
بررسی های نبض بازار نشان داد:

سیمان فارس و خوزستان زیر بار شکایت نمی‌رود!

سیمان فارس و خوزستان پس از محکومیت‌های متوالی در دادگاه زیر بار شکایت نمی‌رود!
سیمان فارس و خوزستان زیر بار شکایت نمی‌رود!

به گزارش نبض بازار، شرکت لیکا از کارفرمایان شرکت نوآوران صنعت پارس سبز به دلیل عدم عملکرد مناسب فیلتر خریداری شده از سیمان فارس و خوزستان علیه این شرکت اقامه دعوی نموده که با اعتراض شرکت مذکور به گزارش کارشناسی اولیه پرونده ابتدا به هیئت کارشناس ۳ نفره و سپس ۵ نفره ارجاع گردیده است که در تما مراحل کارشناسی سیمان فارس و خوزستان محکوم گریده است! َ

سیمان فارس و خوزستان زیر بار شکایت نمی‌رود!

برچسب ها: سیمان دعوی حقوقی

اخبار پیشنهادی