کد خبر: ۱۴۲۵۴۵
۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴
تجزیه و تحلیل نبض بازار مشخص کرد:

کارگزاری بانک تجارت قوانین مربوط به کارگزاری‌های را رعایت نکرده است!

برخی از قوانین و مقررات مربوط به شرکت کارگزاری‌ها توسط کارگزاری بانک تجارت رعایت نشده است.

به گزارش نبض بازار، طبق مفاد بخش نامه ۱۱۰۱۰۰۵۴ شرکت کارگزاری حق عضویت به عنوان عضو هیأت مدیره در شرکت‌هایی که خارج موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه‌ی را ندارد.

در این رابطه عضویت کارگزاری بانک تجارت در هیأت مدیره شرکت زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان و شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت، مراعات نشده است.

 

کارگزاری بانک تجارت قوانین مربوط به کارگزاری‌های را رعایت نکرده است!

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات