کد خبر: ۱۴۲۳۵۱
۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۰
بررسی نبض بازار مشخص کرد:

عضویت غیرقانونی در هیئت مدیره پلی آکریل ایران

یک فرد همزمان در دو هیئت مدیره پلی آکریل ایران و شرکت تولید مواد الیاف مصنوعی حضور دارد.

بررسی‌های نبض بازار نشان می‌دهد حسن آجودانیان مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی یکی از شرکت‌ها فرعی پلی آکریل ایران همزمان در هیئت مدیره پلی آکریل ایران نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت دارد!

 

عضویت غیرقانونی در هیئت مدیره پلی آکریل ایران
نامبرده به عنوان عضو غیر موظف در هیئت مدیره شرکت پلی آکریل ایران حضور دارد، اما طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون اصلاح تجارت هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود!

عضویت غیرقانونی در هیئت مدیره پلی آکریل ایران

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات