کد خبر: ۱۳۹۹۷۴
۰۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
بررسی‌های خبرگار نبض بازار نشان می‌دهد:

۲۱ فقره حساب بانکی مشکوک در صنایع آذرآب

سرکت صنایع آذرآب یکی از شرکت‌های فرعی بانک کشاورزی در زمینه پیمانکاری نیروگاه ها، پتروشیمی احداث کارخانجات و... فعالیت دارد.

به گزارش نبض بازار، براساس صورت‌های مالی صنایع آذر آب عملیات دریافت و پرداخت‏های نقدی این در سال گذشته از طریق ۲۱ فقره حساب بانکی که به صورت متغیر بنام مشترک یکی از اعضای حقیقی هیئت مدیره و یکی از کارکنان شرکت نزد بانک‏های مختلف بوده، انجام شده است.

مطابق اطلاعات ارائه شده حساب‏های مزبور طی سال مالی مورد گزارش بالغ بر مبلغ ۶۸۴ میلیارد تومان گردش بدهکار و مبلغ ۶۸۵ میلیارد تومان گردش بستانکار داشته است.

همچنین وجوه صورت‏ وضعیت‌ها و برخی علی‏ الحساب‏ها در صنایع آذرآب توسط کارفرمایان به حساب تنخواه‏ گردان مسئولین پروژه ‏های مربوط واریز گردیده که تضمین کافی بابت این واریزی‌ها دریافت نگردیده است.

۲۱ فقره حساب بانکی مشکوک در صنایع آذرآب

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات