کد خبر: ۱۳۹۸۱۳
۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰

اعلام و انتشار نرخ تورم شهریورماه

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه، ماهانه و نقطه‌ای شهریور ماه ١۴۰۱ برای خانوار‌های کشور را اعلام کرد.

به گزارش نبض بازار، مرکز آمار ایران اعلام کرد، شاخص قیمت مصرف کننده برای شهریور ماه سال ١۴٠١ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١۴٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۵.٠ واحد درصدی به ٧۵.۴ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.۵ واحد درصدی به ٣۵.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۴۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٥٦.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه شهریور ١۴٠١ به ۲.۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.١ درصد و ٢.٢ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٢.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم چنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ درصد و ۴۵.۳ درصد است که برای خانوار‌های شهری ٠.۶ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

نویسنده : زهرا پاک زاد
گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات