کد خبر: ۱۳۸۷۰۵
۱۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
بررسی‌های خبرنگار نبض بازار نشان می‌دهد:

عدم رعایت نرخ مصوب دولتی در پخش پاک

نرخ مصوب دولتی در برخی از محصولات همچون شیر و ماست در شرکت پخش سراسری پاک رعایت نشده است.

به گزارش نبض بازار، در سال مالی مورد گزارش پخش سراسری پاک یکی از شرکت‌های زیر مجموعه لبنیات پاک برخی از محصولات به مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان  فروخته شده همچنین در مورد فروش برخی از محصولات این شرکت شامل شیر و ماست نرخ‌های مصوب دولتی رعایت نشده است.

 

عدم رعایت نرخ مصوب دولتی در پخش پاک
ضعف‌های موجود در سیستم پاک

به دلیل ضعف‌های موجود در سیستم کنترل‌های داخلی پخش سراسری پاک، مستندات مربوط به رسید دریافت کالا از فروشنده و رسید تحویل کالا به مشتریان بابت محصولات پروتئینی بطور کامل اخذ نگردیده، گردش موجودی و خرید طی سال به طور کامل ثبت نشده، موجودی پایان سال شمارش نشده و به رغم اینکه مانده موجودی مواد پروتئینی در دفاتر به مبلغ ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان انبار فاقد موجودی بوده که این مبلغ به عنوان کسری در حساب‌ها منظور گردیده است. همچنین مغایرت حساب با شرکت پروتئین گستر سینا (تامین کننده محصولات پروتئینی) به مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان توجیه نشده است. ضمن اینکه سیستم کنترل‌های داخلی بابت محصولات لبنی در چرخه‌های فروش و موجودی کالا درخصوص اخذ رسید از مشتریان بابت بخشی از صورت حساب‌های فروش، جلوگیری از حذف فاکتور‌های فروش، حواله‌ها و رسید‌های انبار توسط کاربران و کنترل و محاسبه میزان ضایعات برگشتی به تولید، تدوین نشده است.

توانایی پاک به ادامه فعالیت!

همانگونه که در صورت سود و زیان منعکس است، نتیجه عملیات شرکت پخش پاک در سال‌های اخیر منجر به زیان‌های قابل ملاحظه‌ای گردیده، به گونه‌ای که زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان بالغ بر ۹ برابر سرمایه ثبت شده می‌باشد. ضمن اینکه به دلیل کمبود نقدینگی بدهی به شرکت‌های گروه بابت خرید کالا بر اساس سیاست‌های گروه پاک محصولات شرکت‌های مزبور توسط شرکت مورد گزارش توزیع می‌شود، تادیه نشده است.

موارد مذکور نشان دهنده وجود ابهامی با اهمیت است که می‌تواند نسبت به توانایی این شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند.

عدم رعایت نرخ مصوب دولتی در پخش پاک

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات