کد خبر: ۱۳۷۲۱۴
۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
بررسی صورت مالی موسسه اعتباری توسعه مشخص نمود:
بررسی موسسه اعتباری توسعه نشان می‌دهد که پروژه‌های این موسسه یا ناتمام مانده اند و یا اطلاعات دقیقی از آن‌ها در اختیار نیست.

به گزارش نبض بازار، دارایـی‌های در دست تکمیل و وثایق تملیکـی موسسه اعتباری توسعه به ترتیب شامل مبالغ ۵۸۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیارد تومان مربوط پروژه میدان ونک ملاصدرا است. ۵ دانگ از پروژه میدان ونک ملاصدرا بر اساس گزارش هیئت کارشناسی مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ بر مبنـای مشخصات پروانـه ساختمانـی جمعـا به مبلـغ ۱۴۶۰ میلیارد تومان ارزیابی گردیده است.

۳ دانگ از ملک فوق در قبال تسویه تسهیلات و دیون ارزی شرکت وابسته اینترمت کیش به مبلغ ۸۸۰ میلیارد تومان با سند وکالتی فروش مــورخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ دریافتی از آن شرکت تحصیل شده است البته بر اساس وکالت واگذار شده شرکت سرمایــه گذاری و توسعـه ساختمانــی برج آوران، به شرکت فوق الذکر، که تا تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ معتبر است مدارکی دال بر تمدید وکالت نامه فوق ارائه نشده است.

دو دانگ دیگـر به مبلـغ ۵۸۵ میلیارد تومان به موجب مبایعه نامه مورخ ۳۰ تیر ۱۳۹۳ از شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران با دریافت سند وکالتی فروش از آن شرکت به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ که تا تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ معتبر بوده و در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸ تمدید شده تحصیل گردیده است. به موجب گزارش هیئت کارشناسی سه نفره رشته راه و ساختمان مورخ ۹ تیر ۱۳۹۴ خطاب به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت شش دانگ ملک فوق الذکر بر اساس مشخصات پروانه ساختمانی یاد شده بالا جمعا به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. توضیح اینکه ۲ دانگ از ملک مزبور در سال ۱۴۰۰ به نام موسسه اعتباری توسعه منتقل گردیده، اما حدود ۳ دانگ از مالکیت ملک مذکور تا تاریخ تهیه این گزارش به نام این شرکت انتقال نیافته و اصل سند مالکیت آن نیز به موسسه حسابرس ارائه نشده است.

به موجب رونوشت سند مالکیت ارایه شده ملک فوق در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۲ به مدت ۶۰ ماه قبل از تملیک در رهن تعاونی اعتباری ثامن الائمه قرار داشته است که درسال ۱۳۹۹ نسبت به فک رهن آن اقدام گردیده است.

طی سال مالی ۹۵ قبل ۳۳ درصد از یک دانگ دیگر پروژه فوق بدون انجام کارشناسی رسمی دادگستری و بر اساس بهای تمام شده برآوردی پروژه به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان به شرکت در حال تصفیه تعاونـی اعتبار وحدت واگذار و از این بابت مبلغ ۸ میلیارد ۹۰۰ میلیون تومان درآمد شناسایــی و در حساب‌های سـال مذکـور ثبت گردیـده است.

در سـال مـورد گزارش مبلغ ۱۱ میلیارد تومان بابت صورت وضعیت‌های پیمانکارشرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی برج آوران، که توسط کریمایی منتخب رئیس هیئت مدیره وقت، تایید شده و به حساب وثایق تملیکی منظور گردیده است. حسب تاییدیه واصله، نامبرده قراردادی از بابت خدمات ارائه شده و حدود اختیارات و مسئولیت ایشان با شرکت نداشته و حق الزحمه‌ای نیز دریافت نکرده است! اما در ایـن ارتباط مستنـدات مربوط به صورت وضعیت‌ها در اختیارموسسه حسابرس قرار نگرفته، مضافا علیرغم تایید صورت وضعیت‌ها توسط ایشان، تاییدیه مهندسین ناظر و یا مشاور پروژه نیز توسط ایشان ارائه نشده است!

با توجه به مراتب فوق، تفاوت قابل ملاحظه در قیمت‌های کارشناسی به شرح بالا و نیز در رهن بودن ملک خریداری در زمان معامله و عدم اشاره به در نظر گرفتن آثار این موضوع در برآورد کارشناسی اعلام شده، و نیز عدم دسترسی به ارزش منصفانه ملک مذکور در تاریـخ انجام معاملـه و معاملات انجام شده در سال‌های قبل و جاری، مشخص نمی‌باشد که خود جای بحث دارد.

همچنین اطلاعات و مستنداتی در خصوص درصد پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه فوق، برآورد مخارج تکمیل و همچنین برنامه زمانبندی اجرای پروژه و اقدامات لازم جهت تکمیل آن نیز مشخص نبوده و به موسسه حسابرس نیز ارائه نشده است.

 

سرگردانی پروژه میدان ونک ملاصدار!

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: