برچسب ها - اونس

برچسب ها - «اونس»

قیمت روز طلای ۱۸ عیار جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۸۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

قیمت روز طلای ۱۸ عیار پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۸۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

قیمت روز طلای ۱۸ عیار چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۸۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲

قیمت روز طلای ۱۸ عیار سه شنبه یکم خرداد ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۸۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

قیمت روز طلای ۱۸ عیار دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۸۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

قیمت روز طلای ۱۸ عیار یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۷۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

قیمت روز طلای ۱۸ عیار جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۷۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

قیمت روز طلای ۱۸ عیار پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۷۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

قیمت روز طلای ۱۸ عیار چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۷۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

قیمت هر اونس طلا امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۲۳۱۷ دلار و ۹ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۶۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

قیمت روز طلای ۱۸ عیار چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۶۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

قیمت روز طلای ۱۸ عیار سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۶۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

قیمت روز طلای ۱۸ عیار دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۶۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

قیمت روز طلا ۱۸ عیار یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۶۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

قیمت هر اونس طلا امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت به ۲۳۰۱ دلار و ۲۶ سنت رسید.
کد خبر: ۱۷۶۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

قیمت روز طلا ۱۸ عیار جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۶۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

قیمت هر اونس طلا امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت به ۲۳۲۲ دلار رسید.
کد خبر: ۱۷۶۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

قیمت روز طلا ۱۸ عیار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۶۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

قیمت روز طلا ۱۸ عیار چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۵۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

قیمت روز طلا ۱۸ عیار سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۷۵۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱