برچسب ها - فال شمع

برچسب ها - «فال شمع»

فال تاروت هم مانند فال‌های دیگر در جامعه رواج پیدا کرده‌است. برخی از فال تاروت برای پیشگویی و پیش بینی اتفاقات و پیشامد‌های آینده استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۰۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

فال شمع هم مانند فال‌های دیگر در جامعه رواج پیدا کرده‌است. برخی از فال شمع برای پیشگویی و پیش بینی اتفاقات و پیشامد‌های آینده استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۰۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

فال شمع هم مانند فال‌های دیگر مثل فال تاروت کبیر و ... در جامعه امروز ما رواج پیدا کرده‌است.، برخی از فال شمع برای پیشگویی و پیش بینی اتفاقات و پیشامدهای آینده استفاده می کنند.
کد خبر: ۱۸۰۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۸

فال شمع هم مانند فال های دیگر مثل فال تاروت کبیر و غیره در جامعه امروز ما رواج پیدا کرده‌است.
کد خبر: ۱۷۲۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۳