برچسب ها - ماه شعبان

برچسب ها - «ماه شعبان»

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۱۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۱۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۱۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۱۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۱۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۱۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۰۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۰۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۰۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۰۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۰۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می‌شود.
کد خبر: ۱۷۰۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

ماه شعبان یکی از برترین ماه‌های سال است که انجام اعمال مربوط به آن بسیار پر فضیلت است و باعث آمرزش گناهان می شود.
کد خبر: ۱۶۹۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

با حلول ماه شعبان درهای خانه خدا برای غبارروبی باز شدند.
کد خبر: ۱۴۷۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳