برچسب ها - توقیف فیلم‌

برچسب ها - «توقیف فیلم‌»

در طول دوره‌های برگزاری جشنواره فیلم فجر ۱۴ فیلم بودند که بعد از اکران در جشنواره توقیف شدند.
کد خبر: ۱۴۶۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

جواد شمقدری معاون وقت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت دهم در آذر ۱۳۸۸درباره توقیف فیلم‌ ها بیان داشت:
کد خبر: ۱۲۵۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲