برچسب ها - تحریم‌های آمریکا

برچسب ها - «تحریم‌های آمریکا»

امرایی تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه صنعت پتروشیمی ایران را بی اثر دانست و بدون توجه به منافع شخصی، بیانه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۵۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

کد خبر: ۱۳۵۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

کد خبر: ۱۱۰۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

کد خبر: ۴۰۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵

کد خبر: ۲۱۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

کد خبر: ۲۰۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

کد خبر: ۲۰۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

کد خبر: ۲۰۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

کد خبر: ۱۹۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

کد خبر: ۱۷۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰

کد خبر: ۱۰۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰