برچسب ها - قانون اساسی

برچسب ها - «قانون اساسی»

بر طبق قانون اساسی همه احاد مردم دربرابر قانون مساوی هستند، اما این ۷ نفر خود را بالاتر از قانون قرار دادند.
کد خبر: ۱۴۶۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

کد خبر: ۴۲۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کد خبر: ۹۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

کد خبر: ۹۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸