آگهی مناقصه خرید رنگ و تینر
کد خبر: ۸۲۹۶۷
۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
ImageHandler

به گزارش نبض بازار : شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید رنگ و تینر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 10/06/1399 لغایت 19/06/1399 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 02/07/1399 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.
  1. تهران– سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- مدیریت پشتیبانی- تلفن 23036333.

  2. حجم مناقصه: رنگ:51.000 کیلوگرم     تینر: 25.000 کیلوگرم.

  3. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 610.000.000 ریال( ششصد و ده میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج – واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

  4. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یکسال خورشیدی می باشد.

  5.  محل تحویل موضوع: بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- بعد از پالايشگاه بندرعباس- واحد قيرسازي- شركت نفت پاسارگاد .

  6. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.

  7. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.

  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید


گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: