کد خبر: ۱۸۳۱۶۰
۱۸ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۶

آگهی دعوت به مزایده اقلام مازاد و مستعمل به صورت عمومی به شماره ۰۱/ز/۱۴۰۳ ZPC

شرکت پتروشیمی زاگرس در نظر دارد برخی از اقلام مازاد و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
آگهی دعوت به مزایده اقلام مازاد و مستعمل به صورت عمومی به شماره ۰۱/ز/۱۴۰۳ ZPC
برچسب ها: پتروشیمی زاگرس

اخبار پیشنهادی