کد خبر: ۱۸۱۸۳۵
۰۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰

تقویم نجومی و تقویم همسران امروز چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

در مطلب زیر تقویم نجومی و تقویم همسران امروز چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ ارائه شده است.
تقویم نجومی و تقویم همسران امروز چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

به گزارش نبض بازار، تقویم نجومی امروز چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ را با جزئیات در مطلب زیر بخوانید.

امروز دوشنبه ۴ تیر / سرطان ۱۴۰۳ مصادف با ۱۷ ذی الحجه ۱۴۴۵ و ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ است.  روز دوشنبه طبق روایات متعلق است به حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام. سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

مناسبت‌ها و احکام دینی و اسلامی

امروز برای امور زیر خوب است:

خواستگاری و عقد و عروسی.

خرید و فروش.

آغاز بنایی و خشت بنا نهادن.

امور کشاورزی و زراعی.

ختنه کودک.

قرارداد مضاربه.

شراکت و امور شراکتی.

و دیدار مسولین خوب است. 

مریض مراقبت بیشتری نیاز دارد. (منظوری مریضی است که امروز مریضیش شروع شود).

تقویم نجومی امروز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

مسافرت 

 

مسافرت مکروه و در صورت ضرورت همراه صدقه باشد.

زایمان

زایمان مناسب و نوزاد در کلیه امور خوشبختی دارد.

احکام نجوم

امروز قمر در برج دلو و از نظر نجومی مناسب برای امور زیر است:

رفتن به منزل نو.

ختنه و نام گذاری کودک.

آغاز بنایی و خشت بنا نهادن.

معامله خانه و آپارتمان. 

امور زراعی و کشاورزی.

کندن چاه و کانال و آبراه. 

و مشارکت و امور شراکتی نیک است.

امور مربوط به نوشتن ادعیه و حرز و نماز و بستن آن خوب است.

مباشرت در تقویم همسران

مباشرت برای سلامتی مفید و فرزند مهربان و نرم دل باشد. 

اصلاح سر و صورت

طبق روایات، اصلاح مو (سر و صورت) در این روز از ماه باعث غم و اندوه می‌شود.

حجامت خون دادن فصد زالو انداختن

خون دادن یا حجامت در این روز از ماه قمری، باعث قوت بدن می‌شود.

ناخن گرفتن

دوشنبه برای گرفتن ناخن، روز مناسبی است و برکات خوبی از جمله قاری و حافظ قران گردد.

دوخت و دوز در تقویم نجومی امروز

دوشنبه برای بریدن و دوختن لباس نو روز بسیار مناسبی است و آن لباس موجب برکت میشود.

تقویم نجومی امروز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ / تقویم همسران امروز دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

وقت استخاره در تقویم همسران امروز

 

از طلوع فجر تا طلوع آفتاب و بعداز ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۶ عصر تا عشای آخر (وقت خوابیدن).

تعبیر خواب

تعبیر خوابی که امشب شبِ سه شنبه دیده شود طبق ایه‌ی ۱۸ سوره مبارکه "کهف" است؛ و تحسبهم ایقاظا و هم رقود... 

و از معنای آن استفاده می‌شود که کسی که دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به وی برسد و شما مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.

ذکر روز دوشنبه در تقویم نجومی

یا قاضی الحاجات ۱۰۰ مرتبه.

ذکر بعد از نماز صبح ۱۲۹ مرتبه یا لطیف که موجب یافتن مال کثیر میگردد.

روز دوشنبه طبق روایات متعلق است به حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام. سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

اخبار پیشنهادی