کد خبر: ۱۸۰۱۷۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۲

آگهی فراخوان مناقصه عمومی به شماره مناقصه GT/۱۴۰۳۰۱

شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهباني بندر پتروشيمي ماهشهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی فراخوان مناقصه عمومی به شماره مناقصه GT/۱۴۰۳۰۱

به گزارش نبض بازار، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در نظر دارد مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذیل انجام دهد:

نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی

نام مناقصه: حراست، حفاظت و نگهبانی بندر پتروشیمی ماهشهر (یک مرحله‌ای توام با ارزیابی کیفی)

نشانی دستگاه مناقصه گزار: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی، سایت مجتمع‌های پتروشیمی فاز یک، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، ساختمان اداری، کمیسیون معاملات، تلفن ۴۲۵۷۹۴۷۲-۰۲۱

شرح مختصری از کار: انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی از اماکن، دفاتر، اسکله ها، دروازه ها، کلیه اموال منقول و غیر منقول و… در بندر پتروشیمی ماهشهر.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ تا پایان ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در محل ادرس مندرج در بند سه

تاریخ و محل برگزاری جلسه توجیهی:۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ساعت:۱۰:۰۰ در بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۵، بندر پتروشیمی ماهشهر

مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳٫ در محل ادرس مندرج در بند سه

تاریخ بازگشایی: پاکات الف: در ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴، در صورت احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی اعلام شده، پاکت‌های ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده باشند در ساعت ۱۴:۰۰ همان روز در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان ثمره (سرو سابق)، پلاک۴۴ گشایش انجام خواهند یافت.

هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب ۲۶۴۳۰۴۴۷۳۳ نزد بانک‌تجارت شعبه کمپ مثلثی با کد۲۶۴۳۰ در وجه شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی واریز گردد.

مدارک ارسالی شامل: پاکات الف: یک نسخه از اسناد مهر امضاء شده و فرم تمایل شرکت در مناقصه به امضاء صاحبان امضا مجاز رسیده باشد و ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال، پاکت ب: فرم‌های ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه سایر مدارک مورد نیاز، پاکت ج. فرم پیشنهاد و آنالیز قیمت

FO-TC-۱۳ برگه ارزیابی کیفی پیمانکاران

-سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار در اسناد مناقصه قید گردیده است.

‌– هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

ـ متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن۰۲۱۴۲۵۷۹۴۷۲تماس حاصل فرمایند.

اخبار پیشنهادی