کد خبر: ۱۷۶۷۱۳
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷

فوری/این افراد می توانند از امروز بازنشسته شوند+شرایط جدید

افزایش سن بازنشستگی از تصمیمات مجلس در تاریخ ۲۸ آبان ماه اعمال شده است.
فوری/این افراد می توانند از امروز بازنشسته شوند+شرایط جدید

به گزارش نبض بازار، قبلاً، افراد وقتی بازنشسته می‌شدند که سال‌های خدمت آنها به ۳۰ سال می‌رسید. اما در حال حاضر، قانون بازنشستگی تغییراتی داشته است.

افزایش سن بازنشستگی از تصمیمات مجلس در تاریخ ۲۸ آبان ماه اعمال شده است.بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.

بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

اخبار پیشنهادی