کد خبر: ۱۷۵۳۲۹
۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۷

((شرانل)) نیز شروع پرقدرتی داشت

شرکت نفت ایرانول در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ حدود ۱۳۴۳ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.
((شرانل)) نیز شروع پرقدرتی داشت

به گزارش نبض بازار، شرکت نفت ایرانول در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ حدود ۱۳۴۳ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. شرکت در فروردین سال مالی قبل ۶۸۲ میلیارد تومان فروش به ثبت رساند. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل ۹۷ درصد رشد داشته است. ۵۹۹ میلیارد تومان از فروش ۱ ماهه، صادراتی بوده و رشد فروش از محل رشد مقدار و نرخ فروش بوده است.

((شرانل)) نیز شروع پرقدرتی داشت

برچسب ها: نفت ایرانول

اخبار پیشنهادی