کد خبر: ۱۶۶۶۴۱
۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۰

گواهی‌های ولادت و فوت الکترونیکی شد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره صدور گواهی‌های ولادت و وفات توضیحاتی داد.
گواهی‌های ولادت و فوت الکترونیکی شد

به گزارش نبض بازار، هاشم کاگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور از الکترونیکی شدن گواهی‌های ولادت و وفات خبر داد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: این مهم از طریق دریافت الکترونیکی گواهی ولادت و فوت به صورت مستقیم از بیمارستان و انتقال آن به ادارات ثبت احوال در حال عملیاتی شدن است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از دریافت الکترونیکــی گواهی ولادت و فوت، فرآیند اعلام و ثبت رویدادهای حیاتی در نظام ثبت احوال به صورت کاملاً الکترونیکی خواهد بود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت ســازمان ثبت احوال کشور گام نهایی در گذار از ثبت سنتی رویدادهای حیاتی به ثبت دیجیتال را برداشته است.

کارگر در ارتباط با اهداف ایجاد سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات گواهی ولادت گفت: کاهش جعل گواهی ولادت ناشی از ســوء استفاده از گواهی خام مفقود شده یا جابه‌جایی گواهی خام توسط عوامل انسانی درگیر در مراکز صدور گواهی، کاهش فاصله وقوع تا ثبت و بالا بردن آمار ثبت در مهلت قانونی، کاهش هزینه‌های مربوط به چاپ و توزیع گواهی ولادت، جلوگیری از داده آمائی مجدد اقلام ارسال شده و کاهش خطای انسانی در درج اقلام اشاره کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین درباره اهداف ایجاد سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات گواهی وفات تصریح کرد: کاهش جعل و جلوگیری از تغییر اقلام گواهی وفات، کاهش فاصله وقوع تا ثبت و بالا بردن آمار ثبت در مهلت قانونی، جلوگیری از خطای همکاران در ورود داده های غیرمرتبط مانند علت وفات و جلوگیری از داده آمائی مجدد اقلام ارسال شده است.

اخبار پیشنهادی