کد خبر: ۱۶۴۵۲۲
۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۲

کسر امتیاز دوباره از پرسپولیس / قرمزها نقره داغ می شوند

کمیته انظباطی به دلیل عدم پرداخت مالیات گولسیانی مشمول کسر یک امتیاز گردید.
کسر امتیاز دوباره از پرسپولیس / قرمزها نقره داغ می شوند

به گزارش نبض بازار،پرسپولیس که شامل کسر امتیاز گردید ممکن است دوباره از این تیم امتیاز کسر شود!

به این خاطر که پرسپولیس مالیات مربیان خارجی را هم بر عهده گرفته است، در حالی است که مهدی تاج ابتدای فصل گفته بود تنها از تیم‌هایی که از سقف قرارداد عبور کنند، امتیاز کسر می‌شود و باشگاه پرسپولیس بر اساس قراردادهایی که به سازمان لیگ ارائه داده از سقف قرارداد عبور نکرده است.

نه فقط پرسپولیس اکنون چند تیم دیگر به دلیل بر عهده گرفتن مالیات خارجی‌ها در خطر کسر امتیاز قرار دارند. البته در فوتبال حرفه‌ای از تیم‌ها به دلیل عدم رعایت فیرپلی مالی امتیاز کسر می‌شود و یکی از این‌ها می‌تواند به پرداخت مالیات بازیکن و مربی از سوی باشگاه باشد اما این قانون در سازمان لیگ و کمیته انضباطی وضع نشده است و همان طور که اشاره شد مهدی تاج در ابتدای فصل گفته بود تنها تیم‌هایی که سقف قرارداد را رعایت نکنند، با خطر کسر امتیاز مواجه می‌شوند.

شاید باشگاه پرسپولیس به دلیل اعتراض به رای کمیته انضباطی با رای کمیته استیناف یک امتیاز از دست رفته را در حساب خویش ببیند.

برچسب ها: پرسپولیس فوتبال

اخبار پیشنهادی