کد خبر: ۱۶۳۶۳۸
۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۷

همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی اجرایی می‌شود؟

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از اصلاح موادی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی اجرایی می‌شود؟

به گزارش نبض بازار ، طبق گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اصلاحیه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موافقت شده است و باید در صحن مجلس مطرح شود.

محمد اسدی، در مورد تحقق متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه گفت: رایزنی‌هایی هم در کمیسیون اجتماعی و هم درکمیسیون تلفیق در این خصوص انجام شده است و در این دو کمیسیون با اصلاحیه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موافقت شده است و باید در صحن مجلس مطرح شود، اما متاسفانه هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است و منتظریم.

او با بیان اینکه در جلسه‌ای که با نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق داشتیم موادی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه اصلاح شده است، افزود: یکی از این موارد تداوم هرساله متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و با توجه به زمان برقراری هر فرد و اختلافش با روند حقوق یعنی برابر تورم افزایش حقوق داشته باشند.

اسدی افزود : متاسفانه مدتی است ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی درست اجرا نمی‌شود و بلکه آنرا گره به ماده ۴۱ قانون کار زده اند ودر شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان تصمیم گیری می‌شود چنانچه باید درآنجا تصمیم گیری شود باید نماینده بازنشستگان هم در آن شورا با داشتن حق رای حضور داشته باشند.

اخبار پیشنهادی