کد خبر: ۱۶۰۸۴۰
۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۰

انتشار جزئیات مطالبات فرهنگیان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۰،۱۴۰۱،۱۴۰۲

مطالبات فرهنگیان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۰،۱۴۰۱،۱۴۰۲ برای صحرایی و داود منظور فهرست شد.
انتشار جزئیات مطالبات فرهنگیان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۰،۱۴۰۱،۱۴۰۲

به گزارش نبض بازار،فهرست مطالبات فرهنگیان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۰،۱۴۰۱،۱۴۰۲ را در ادامه بخوانید:


جناب آقای صحرایی وزیر آموزش وپرورش


جناب آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور


با سلام

جمع کثیری از بازنشستگان سال‌های اخیر همچنان در انتظار اجرای هرچه سریعتر تعهدات و تکالیفی هستند که باید دولت آن را عملیاتی کند.


آن‌ها معتقدندپرداخت بخش‌هایی از این مطالبات قانونا برعهده وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور است. اهم مطالبات به شرح ذیل است:


واریز کسورات شش ماهه دوم ۱۴۰۰ به حساب صندوق بازنشستگی


صدور قطعی احکام رتبه بندی و ارسال اسامی و احکام بازنشستگان به صندوق.


پرداخت پاداش پایان خدمت ۱۴۰۱بصورت کامل.


پرداخت معوقات بازنشستگان.


استرداد لایحه همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان (۹۰درصد) از سوی دولت به مجلس.
برای بازنشستگان نیزهمچون شاغلین مزایای رفاهی و مناسبتی پیش بینی نمایید.امید آن داریم که بادر نظر گرفتن مشکلات فراوان بازنشستگان نسبت به موارد فوق اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد.


جمعی ازبازنشستگان فرهنگی سنوات ۱۴۰۰،۱۴۰۱،۱۴۰۲

اخبار پیشنهادی