کد خبر: ۱۵۹۵۰۶
۲۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۲

آب پاکی روی دست بازنشستگان و کارمندان؛ افزایش حقوق منتفی شد

رئیس  سازمان برنامه و بودجه کشور درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری توضیح داد.
آب پاکی روی دست بازنشستگان و کارمندان؛ افزایش حقوق منتفی شد

به گزارش نبض بازار، داوود منظوررئیس  سازمان برنامه و بودجه کشورآب پاکی را روی دست کارمندان و بازنشستگان ریخت و گفت حقوق ها افزایش نخواهد یافت.

وی درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم وفشارهای اقتصادی به مردم بیان کرد: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق ها یک بار در سال لحاظ می شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت

اخبار پیشنهادی