کد خبر: ۱۵۸۸۸۶
۱۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۰
تجزیه و تحلیل نبض بازار نشان می دهد؛

درآمد بیمه معلم از محل فروش حق بیمه به ۲ هزار و ۹۳ میلیارد تومان رسید

بیمه معلم در طی ۵ ماه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲ هزارو ۹۳ میلیارد تومان از محل حق بیمه و قبول اتکایی در آمد کسب کرده است.
درآمد بیمه معلم از محل فروش حق بیمه به ۲ هزار و ۹۳ میلیارد تومان رسید

به گزارش نبض بازار، ۲ هزار و ۹۳ میلیارد تومان حق بیمه صادره و قبول اتکایی بیمه معلم در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ می‌باشد و در مقابل ۱۲۳۹ میلیارد تومان خسارت پرداختی این شرکت در طی این ۵ ماه است.

براین اساس درآمد خالص باقی مانده بیمه معلم از تفاوت دو رقم حق بیمه صادره و قبولی اتکایی با پرداخت خسارت، ۸۵۴ میلیارد تومان می‌باشد.

۳۱ درصد از کل حق بیمه‌های درمان به بیمه معلم اختصاص یافت

سهم بیمه معلم در بخش درمان نشان می‌دهد در طی عملکرد ۵ ماهه این شرکت ۶۴۱ میلیارد تومان معادل ۳۱ درصد  از کل حق بیمه‌ها وبا  پرداخت ۵۸۸ میلیارد تومان معادل ۴۷ درصد  از خسارت پرداختی سهم داشته است.  

سهم ۳۰ درصدی بیمه معلم در دریافت بیمه شخص ثالث اجباری

براساس گزارش منتشر شده در سامانه کدال بیمه معلم ۶۳۲ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد حق بیمه صادره و قبول اتکایی دریافت کرده و در مقابل با پرداخت ۳۰۵ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد خسارت پرداخت نموده است.

سهم سایر بیمه‌ها در دریافت حق بیمه نیز به ترتیب شامل ثالث مازاد و دیه ۳۱ میلیارد تومان، حوادث سرنشین ۹۹.۶ میلیارد تومان، بدنه خودرو ۱۰۱ میلیارد تومان، آتش سوزی ۷۷.۵ میلیارد تومان، ۲۶.۶ میلیارد تومان، مسئولیت ۱۱۰ میلیارد تومان، مهندسی ۵۳.۴ میلیارد تومان، هواپیما ۱۱.۳ میلیارد تومان، حوادث ۱۶ میلیارد تومان، زندگی اندوخته دار ۲۴۰ میلیارد تومان و زندگی غیر اندوخته دار ۵۷ میلیارد تومان می‌باشد.

برچسب ها: بیمه معلم

اخبار پیشنهادی