کد خبر: ۱۵۲۸۸۴
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۷:۲۸

پاسخ به ابهام درباره نتیجه رتبه بندی معلمان پس از بازنشستگی

افزایش حقوق و رتبه بندی معلمان بازنشسته با عنایت به محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین حقوق دو سال آخر خواهد بود.
پاسخ به ابهام درباره نتیجه رتبه بندی معلمان پس از بازنشستگی

به گزارش نبض بازار، یکی از ابهامات برای فرهنگیان نحوه اعمال رتبه بندی معلمان پس از حکم بازنشستگی است. 

بر اساس آخرین اخبار از جزییات افزایش حقوق با رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته با عنایت به محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین حقوق دو سال آخر کارمند تاثیر تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در حقوق و پاداش بازنشستگی به شرح زیر است.

با توجه به شمولیت لایحه رتبه بندی معلمان از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱بازنشستگان قبل از این تاریخ هیچ مبلغی بابت رتبه بندی معلمان دریافت نخواهند کرد.

بازنشستگان اول مهر ۱۴۰۰ لغایت آخر بهمن ماه ۱۴۰۰ معادل ۹۰درصد شاغلین هم ترازی را بر حسب قانون بودجه ۱۴۰۰ تاثیر رتبه بندی را در حقوق خود خواهند دید.

بازنشستگان آخر اسفند ۱۴۰۰ تنها یک چهارم از مبلغ رتبه بندی که در حکمشان ثبت شده را در دوران بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

با توجه به اینکه حکم بازنشستگی میانگین حقوق دو سال آخر است و رتبه بندی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ انجام گرفته و تا شهریور ۱۴۰۲دو سال از رتبه بندی می گذرد پس تمام مبلغ رتبه بندی در حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان امسال ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

اخبار پیشنهادی