کد خبر: ۱۵۱۸۷۵
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۴
در بررسی‌های نبض بازار مطرح گردید:

اعضای هیئت مدیره بیمه ما از چه تعداد تشکیل شده و چقدر پاداش دریافت می‌کنند؟

اعضای هیئت مدیره بیمه ما از ۵ نفر تشکیل شده و در سال گذشته و سال ۱۴۰۰ به میزان ۱ میلیارد تومان پاداش دریفات نموده اند.
اعضای هیئت مدیره بیمه ما  از چه تعداد تشکیل شده و چقدر پاداش دریافت می‌کنند؟

به گزارش نبض بازار، اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه ما در سال گذشته و سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱ میلیارد تومان پاداش دریافت نموده اند که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آن برای سال ۱۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر برای سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

اعضای هیئت مدیره بیمه ما چند نفرند و چقدر پاداش داریافت می‌کنند؟

در واقع اگر پاداش یکسال را بر تعداد ماه‌ها تقسیم نماییم به عبارتی ماهیانه حدودا ۴۲ میلیون تومان پاداش علاوه بر حقوق و مزایا به اعضای هیئت مدیره شرکت فوق پرداخت گردیده است.

اعضای هیئت مدیره بیمه ما از ۵ نفر تشکیل گردیده است که اسامی این اعضا به شرح ذیل می‌باشد:

اعضای هیئت مدیره بیمه ما چند نفرند و چقدر پاداش داریافت می‌کنند؟

اخبار پیشنهادی